Jerzy Klimaszewski z Play na prezesa w Tide Software

Jerzy Klimaszewski objął stanowisko prezesa zarządu w Tide Software, dostawcy platform komunikacyjnych CPaaS (Communications Platform-as-a-Service).  Wcześniej pełnił funkcję kierownika Działu Partnerstw i Rozwoju Biznesu w departamencie Hurtu  w sieci Play.

Jerzy Klimaszewski reprezentował Play m.in. w ramach grupy roboczej międzynarodowego zrzeszenia operatorów telekomunikacyjnych GSMA, European Identity Group (EIG) pracującej nad standaryzacją oraz upowszechnieniem produktów z obszaru Mobile ID. w Play odpowiadał za rozwój rynku hurtowego, m.in. usługi: świadczone dla operatorów telekomunikacyjnych (MVNO), komunikacji masowej (SMS, MMS, RCS, usługi głosowe), o wartości dodanej (np. produkty Mobile ID).  Z ramienia P4 – operatora sieci Play – brał udział w wielu inicjatywach legislacyjnych, konsultacjach z KPRM, Ministerstwem Cyfryzacji, UKE, NASK. Przed objęciem stanowiska w Tide Software związany był z Play, a wcześniej z Inter Cars S.A.

Tide Software działa także jako operator telekomunikacyjny dla klientów biznesowych. Dostarcza technologie komunikacyjne, zintegrowane usługi umożliwiające mobilną komunikację poprzez: SMS/MMS/RCS, e-mail, komunikatory: WhatsApp, Messenger, wiadomości głosowe (VMS) czy infolinię, call center. Technologie te umożliwiają pełną integrację z systemem IT klienta. W portfolio firmy, dostępnych w ramach zintegrowanej platformy Tide (technologia CPaaS) są: TideEmail, TideMobile, TideTelco, TideCC oraz TideTalk. Spółka rozwija także  projekt oparty na sztucznej inteligencji - Tide Brain. W gronie klientów spółki są m.in.: CCC, CMP, Wittchen, GfK, Cardina, Top Secret, Sephora, VIVUS, KUKI.pl, Miloan, AIQLABS. 

Jerzy Klimaszewski jako prezes zarządu wspólnie z Weroniką Wieczorek i Jolantą Hryniewicką, wiceprezeskami Tide Software, wesprze rozwój Tide Software. Nowo mianowany prezes będzie odpowiadał za produkt, zwiększanie skali biznesu i współpracę z operatorami.