Jest decyzja o przeznaczeniu pasma 26 GHz w Europie

Komisja Europejska podjęła dzisiaj formalną decyzję o harmonizacji pasma 26 GHz (24,25-27,5 GHz) na potrzeby mobilnych systemów radiokomunikacyjnych. Wykorzystanie tej częstotliwości teoretycznie ma charakter neutralny, ale w praktyce przeznaczone jest ono dla sieci 5G, jako jedno z tzw. pionierskich pasm – obok 700 MHz oraz 3,4-3,8- GHz.

Decyzja Komisji zakłada, że każde z państw członkowskich Unii wdroży decyzję harmonizacyjną najpóźniej do końca marca przyszłego roku. Natomiast do końca 2020 r. wszystkie kraje członkowskie winny udostępnić do wykorzystania co najmniej 1 GHz tego mikrofalowego pasma.

W Polsce zakres 26 GHz wykorzystywany jest do zastosowań cywilnych i wojskowych. W paśmie cywilnym pracują radiolinie oraz radiowe systemy LMDS. Urząd Komunikacji Elektronicznej zapowiada odzyskiwanie tych zasobów od aktualnych użytkowników i ponowną dystrybucję w dużych blokach.

UKE musi również zawrzeć porozumienie z Ministerstwem Obrony Narodowej w sprawie przekazania do zastosowań cywilnych zakresów zarezerwowanych dzisiaj dla wojska. Po tych wszystkich operacjach do wykorzystania w tym zakresie będzie 3,2 GHz pasma radiowego.

Ministerstwo Cyfryzacji planuje rozdział tych częstotliwości w przyszłym roku.

CZŁOWIEK SZUKA PRACY:Manager ds. sprzedaży