REKLAMA

Jest formalny plan zwolnienia 700 MHz

Ministerstwo Cyfryzacji (MC) opublikowało zaktualizowany Krajowy Plan Działań zmiany przeznaczenia pasma 700 MHz w Polsce. Ten dokument określa zasady zwolnienia pasma 694-790 MHz przez emisje telewizyjne, które zostaną przeniesione w całości w zakres 470-694 MHz, na rzecz szerokopasmowych systemów mobilnych. Aktualizacja planu nie zawiera żadnych strategicznych nowości, ale stanowi formalną podstawą do podjęcia konkretnych działań legislacyjnych a potem administracyjnych w celu zrealizowania migracji.

Plan przewiduje nowelizację (ponoć do końca września br.) Prawa telekomunikacyjnego, co pozwoli na cofnięcie nadawcom telewizyjnym ważnych rezerwacji częstotliwości i wydanie (z urzędu) nowych – w niższym paśmie. Koszt migracji zostanie wyrównany częściowym zwolnieniem nadawców TV z opłat za dysponowanie częstotliwości – odpowiednie przepisy o maksymalnej kwocie rekompensat procedowane są już w ramach nowelizacji megaustawy. MC natomiast przygotuje szczegółowy plan tych kosztów, co będzie podstawą konkretnych decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej o ulgach w opłatach.

Prezes UKE przygotuje również formalny plan zagospodarowania częstotliwości 470-790 MHz oraz plan kanałów TV w niskim paśmie i techniczny plan migracji nadawania.

Krajowy Plan Działań potwierdza wdrożenia nowego standardu nadawania i kodowania DVB-T2/HVEC, który ma umożliwić pomieszczenie dotychczasowych emisji naziemnych w węższym paśmie radiowym oraz przejście na nadawanie wszystkich kanałów w standardzie HD. Nie ma natomiast mowy o zwiększeniu liczby kanałów TV w emisjach naziemnych.

Migracja nadawania TV i uruchomienie nowej technologii radiodyfuzyjnej zaplanowane zostało najpóźniej do 30 czerwca 2022 r. (w części województw – być może później).

Krajowy Plan Działań wspomina również o (trudnej) kwestii harmonizacji międzynarodowej pasma 694-790 MHz. Polska zawarła już stosowne porozumienia z Ukrainą i Białorusią, ale tylko ten pierwszy kraj zadeklarował wyłączenie emisji telewizyjnych w tym paśmie do czerwca 2022 r. Z Rosją natomiast nie udało się zawrzeć nawet porozumienia, co oznacza niemożność użytkowania pasma w komunikacji mobilnej na znacznej części kraju: od kąta północno-wschodniego aż po skraj woj. wielkopolskiego.

Z drugiej strony Polska ma obowiązek zapewnić brak zakłóceń systemów szerokopasmowych w tym paśmie na inne kraje Unii Europejskiej. Jeżeli zatem porozumienie z Rosją nie zostanie zawarte, to możliwe jest całkowity brak możności korzystania z „drugiej dywidendy cyfrowej”.