Jest harmonogram naborów programu unijnego FENG. Czy po te środki sięgną też operatorzy?

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało harmonogram naborów w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG) na 2023 r. Pierwsze konkursy ruszą na początku lutego.

FENG ma wspierać tworzenie innowacji i cały proces badawczy – od powstania pomysłu aż do jego wdrożenia. Jednym z modułów FENG będzie cyfryzacja, w ramach którego finansowane będą inwestycje w przedsiębiorstwach, służące do cyfryzacji procesów produkcji, usług, zmiany modelu biznesowego. Ważnym elementem będzie wsparcie cyberbezpieczeństwa.

Budżet FENG wynosi około 7,9 mld euro. Do skorzystania z tych środków zachęca operatorów m.in. Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej (KIKE).

– W tym roku planujemy uruchomienie 27 naborów w trybie konkurencyjnym i 16 w trybie niekonkurencyjnym – mówi minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda. – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki oferują bogatą paletę konkursów adresowanych do wszystkich uprawnionych, czyli do firm, organizacji badawczych oraz instytucji wspierających biznes. Nabory będą dotyczyły wszystkich obszarów, jakimi objęty jest ten program, w tym transformacji cyfrowej oraz innowacyjnych projektów, które przyczyniają się do rozwoju polskiej gospodarki – dodaje szef MFiPR.

Łączna kwota na nabory przewidziane w harmonogramie konkursów na ten rok wynosi prawie 4,7 mld euro (ok. 21 mld zł). To ok. 60 proc. całego budżetu przeznaczonego na realizację tego programu w obecnej perspektywie finansowej.

Harmonogram będzie podlegał aktualizacji minimum raz na koniec każdego kwartału, obejmując kolejny kwartał. W przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby wprowadzenia zmian, Instytucja Zarządzająca będzie dokonywała dodatkowych aktualizacji dokumentu. 

Ponad połowa całego budżetu FENG 2021-2027, czyli 4,36 mld euro, zostanie przeznaczona na ścieżkę SMART.  To eksperymentalny i zupełnie nowy konkurs wspierający projekty B+R+I. Konkursy z tej ścieżki będą skierowane do wszystkich przedsiębiorców i będą realizowane w formie wsparcia modułowego. To oznacza, że sam przedsiębiorca będzie mógł decydować, co i w jakim zakresie zamierza zrealizować w ramach projektu. Obowiązkowy będzie tylko moduł B+R lub wdrożenie B+R. Poza tym decyzja, czy chce wspierać rozwój kompetencji, rozwiązania cyfrowe, infrastrukturę B+R, ekologiczne rozwiązania czy internacjonalizację będzie należeć do przedsiębiorcy.