REKLAMA

Już 1,3 tys. szkół zadeklarowało, że nie chce do OSE

Realizacja celu OSE, jakim jest zapewnienie możliwości korzystania z usług OSE wszystkim szkołom do końca 2020 r., nie jest zagrożona – zapewnia Marek Zagórski, minister cyfryzacji odpowiadając na interpelację posłanki Katarzyny Osos (Koalicja Obywatelska), która wyraziła w tej kwestii wątpliwości.

Minister poinformował, że do 22 stycznia br. liczba szkół, które zgłosiły zainteresowanie podłączeniem do OSE, przekracza 17,3 tys. spośród ok. 22,5 tys. szkół funkcjonujących w systemie oświaty w roku szkolnym 2019/2020. Umowy o świadczenie usług OSE zostały zaś zawarte z ponad 13,5 tys. szkół. Operator OSE dokłada zaś starań, aby od momentu zawarcia umowy szkoły jak najkrócej oczekiwały na uruchomienie usług OSE. W efekcie do OSE podłączonych jest ponad 10,5 tys. szkół, z czego z pełnych usług korzysta 6 tys. placówek.

Wyjaśnia też, że szkoły nie mają obowiązku korzystania z usług OSE, a z prawa zapewnienia dostępu do internetu we własnym zakresie skorzystało na ten moment ponad 1300 szkół, które mogłyby już zostać podłączone do OSE. Przypomina też, że roczne koszty funkcjonowania OSE wynosić będą maksymalnie do 164 mln zł w latach 2022–2027.

Posłanka pytała też, jakie działania podejmie resort w celu poprawienia współpracy na linii resort – operatorzy telekomunikacyjni?

Współpraca na linii resort – operatorzy telekomunikacyjni nie wymaga specjalnych działań ze strony resortu w celu jej „poprawienia”. Operatorzy telekomunikacyjni współpracują z operatorem OSE (Naukową i Akademicką Siecią Komputerową – Państwowym Instytutem Badawczym) na podstawie umów, określających zobowiązania operatorów względem operatora OSE oraz sankcje za niewywiązywanie się z tych zobowiązań. Operator OSE systematycznie wprowadza do prowadzonych przez siebie postępowań przetargowych oraz zawieranych umów narzędzia, które mają przeciwdziałać powielaniu się zidentyfikowanych dotychczas problemów w zakresie świadczenia usług na rzecz operatora OSE, w tym dotyczących wykonywania na rzecz OSE przyłączy telekomunikacyjnych do szkół i udostępniania ich operatorowi OSE – odpowiedział Marek Zagórski.