REKLAMA

Już ponad 5,4 tys. stron do blokowania przez ISP

Ministerstwo Finansów przypomniało na początku tego roku operatorom, że od 1 kwietnia 2017 r. funkcjonuje rejestr domen służących do oferowania nielegalnie gier hazardowych, który znajduje się pod adresem www.hazard.mf.gov.pl. Operatorzy mają obowiązek je blokować. 

Po ostatniej aktualizacji liczy on już ponad 5,4 tys. stron.

Do rejestru są wpisywane strony internetowe wykorzystywane do urządzania gier hazardowych w sposób nielegalny, kierowane do usługobiorców w Polsce.

Resort finansów wskazuje, o jakich obowiązkach związanych z rejestrem powinni pamiętać ISP i dostawcy usług płatniczych.

Przedsiębiorcy telekomunikacyjni, którzy świadczą usługi dostępu do internetu, mają obowiązek uniemożliwienia dostępu do stron internetowych wpisanych do rejestru. Ich obowiązkiem jest też przekierowywanie połączeń, które odwołują się do stron wpisanych do rejestru – do strony internetowej prowadzonej przez Ministra Finansów, na której znajduje się informacja o możliwej odpowiedzialności karno-skarbowej dla uczestników gier urządzanych wbrew przepisom ustawy,

Dostawcy usług płatniczych mają natomiast zakaz udostępniania usług płatniczych na stronach internetowych z czarnej listy.

Kontrolę w zakresie przestrzegania obowiązków określonych w ustawie o grach hazardowych wobec przedsiębiorców telekomunikacyjnych i dostawców usług płatniczych sprawują Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa, we współpracy z Urzędem Komunikacji Elektronicznej i Komisją Nadzoru Finansowego.

Uchylanie się od powyższych obowiązków może skutkować nałożeniem kary administracyjnej w wysokości do 250 tys. zł.