AKCJA SPOŁECZNA

Kablówki będą wysyłać do UOKiK skargi na Discovery

Sieci kablowe z sektora MSP nie zamierzają ograniczyć  swego sprzeciwu wobec praktyk Discovery Communications, która m.in drastycznie podniosła poziom opłat za prawo nadawania dwóch kanałów Eurosportu, do protestu opublikowanego przez Mediakom, organizacji reprezentującej część środowiska.

Poszczególne kablówki będą składać od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pisma dotyczące podejrzenia stosowania praktyk ograniczających konkurencję przez Discovery  Communications. Wnioskować w nim będą m.in o wszczęcie postępowania w sprawie narzucania przez nadawcę nieuczciwych, rażąco wygórowanych cen oraz stosowania uciążliwych, a także niejednolitych warunków umów.  Kwestionują też zapis uzależniający zawarcie umowy licencyjnej na reemisję jednego z oferowanych programów od zawarcia umowy licencyjnej na zakup drugiego programu.

Będą też wnosić o ujawnienie warunków, na jakich Discovery zawarła umowy z największymi sieciami kablowym (UPC, Vectra, Multimedia, Toya) na nadawanie programów Eurosportu.

Jedną z firm, która zamierza złożyć takie pismo jest Eltronik z Brodnicy.

–  Nie możemy się zgodzić na podwyżki stawek o 100 proc. oraz na warunek, że wycofanie z oferty Discovery jednego kanału nie powoduje obniżenia opłat na jej rzecz – mówi Marek Łukaszewski, prezes Eltronika.

Brodnicka TVK w sporze z Discovery jest od końca ubiegłego roku, kiedy to nadawca próbował rozwiązać z nią wcześniejszą umowę na kanały Eurosportu  i zmusić do podpisania jej na nowych warunkach. Eltronik uznał wypowiedzenie umowy  za nieskuteczne i kanały Eurosportu ma nadal w ofercie.

  Sytuacja jest patowa. liczymy, że UOKiK przyjrzy się sprawie i uznana praktyki Discovery za niedopuszczalne –  mówi Marek Łukaszewski.

Co ciekawe, w ubiegłym roku Eltronik już wcześniej wycofał ze swej oferty cztery kanały Discovery (Discovery Channel, Discovery Science, TLC i Discovery Turbo), co było skutkiem próby narzucania mu niekorzystnych zmian w umowie przez nadawcę. Masowych odejść klientów po tej decyzji Eltronik nie notował, choć część z nich wyraziła swe niezadowolenie.