REKLAMA

Kara po latach

Aktualizacja 22.08.2022

Piotr Matuszczyk jest piątym członkiem rady nadzorczej Mediatela, na którego Komisja Nadzoru finansowego nałożyła karę. Podobnie jak w przypadku czterech pozostałych karę nałożono za to, że nie dochował „należytej staranności związanej z nadzorem i kontrolą zarządu spółki w zakresie sprawozdawczości finansowej spółki i raportowania okresowego”. W przypadku pana Matuszczyka łączna wartość kary wynosi 50 tys. zł.

Aktualizacja 17.08.2022

17 sierpnia KNF poinformował o nałożeniu kar na kolejnych dwóch członków rady nadzorczej Mediatela. Suma kar nałożonych na Andrzeja Witkowskiego to 64 tys. zł. Michał Bartczak ma zapłacić łącznie 71 tys. zł. Według KNF, obaj nie dochowali „należytej staranności związanej z nadzorem i kontrolą zarządu spółki w zakresie sprawozdawczości finansowej spółki i raportowania okresowego”.

------

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła kary pieniężne na Wojciecha Łaszkiewicza i Mateusza Jakubowskiego, członków rady nadzorczej Mediatela. KNF twierdzi, że obaj nie dochowali „należytej staranności związanej z nadzorem i kontrolą zarządu spółki w zakresie sprawozdawczości finansowej spółki i raportowania okresowego”.

Suma kar nałożonych na Wojciecha Łaszkiewicza to 83 tys.zł. Mateusz Jakubowski ma zapłacić w sumie 71 tys. zł. Kary to pochodna wydania przez Komisję 3 marca 2020 r. decyzji nakładającej na Mediatel kar pieniężnych w wysokości 100 tys. zł i 600 tys. zł oraz wykluczenie akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych w zakresie sporządzenia raportów okresowych. Zarzuty KNF dotyczą raportów począwszy do I półrocza 2016 r. do I kwartału 2020 r.

Mediatel, operator telekomunikacyjny wcześniej działający jako SM Media jest częścią grupy Hawe. Według KRS, firma w czerwcu 2020 r. zawiesiła działalność.