REKLAMA

Kara za porozumienie akcjonariuszy MNI

Komisja Nadzoru Finansowego wydała ostateczną decyzję w sprawie kar dla pięciorga osób, które będąc akcjonariuszami telekomunikacyjnej spółki MNI działały w porozumieniu i nie informowały o zmianie liczby posiadanych akcji operatora.

Komisja w komunikacie ujawniła, że nałożyła na Agatę Piechocką 300 tys. zł kary za 17-krotne niezawiadomienie KNF oraz spółki MNI o zmianie liczby łącznie posiadanych akcji. Tej samej wysokości karę nałożono na Andrzeja Piechockiego, który nie zawiadomił KNF i MNI 17-krotnie. Jerzego Południkiewicza za 17-krotne niezawiadomienie KNF i MNI ukarano 340 tys. zł, Marka Południkiewicza za 19-krotne niezawiadomienie o zmianie łącznej liczby posiadanych akcji ukarano kwotą 260 tys. zł, zaś Martę Szymańską za 8-krotne niezawiadomienie ukarano kwotą 120 tys. zł.

Według KNF proceder, za który nałożono kary trwał od 1 stycznia 2015 r. do 3 czerwca 2016 r. i od 4 czerwca 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r. Jak poinformowała KNF, Agata i Andrzej Piechoccy to małżonkowie, zaś Marta Szymańska jest ich córką. Z kolei Agata Piechocka jest córką Jerzego Południkiewicza, a jej bratem jest Marek Południkiewicz. Te powiązania rodzinne są – zdaniem KNF – ustawową podstawą do przyjęcia domniemania istnienia porozumienia.

W ostatecznej decyzji KNF obniżył karę Agaty Piechockiej o 40 tys. zł, a powodem jest jej sytuacja finansowa (orzeczono wobec niej upadłość konsumencką). Karę – o 25 tys. zł – także z powodu sytuacji finansowej obniżono także Markowi Południkiewiczowi.