KE dała zielone światło dla przejęcia UPC Austria przez T-Mobile Austria

Komisja Europejska wydała bezwarunkową zgodę na przejęcie UPC Austria przez T-Mobile Austria. Komisja uznała, że warta 1,9 mld euro transakcja nie będzie miała negatywnego wpływu na konkurencję na austriackim rynku telekomunikacyjnym.

Komisja badała wpływ ogłoszonej w końcu grudnia 2017 r. transakcji na rynek stacjonarny i mobilny uwzględniając to, że w Austrii spora część gospodarstw domowych jako podstawowego domowego łącza internetowego używa routera podłączonego do sieci mobilnej . KE uznała także, że możliwość oferowania przez połączone firmy pakietów usług stacjonarnych i mobilnych nie spowoduje marginalizacji konkurentów.

Według KE, połączone firmy spotkają się z silną konkurencją ze strony operatora zasiedziałego – A1 Telekom Austria – oraz trzeciego gracza na komórkowym rynku – Drei Austria.

T-Mobile obsługuje w Austrii ok. 5,2 mln kart SIM. UPC Austria, jest największym w kraju operatorem kablowym i świadczy ok. 1,5 mln usług, w tym ponad 500 tys. usług szerokopasmowego dostępu do internetu. Przychody pro forma połączonych firm w 2017 r. wynosiły 1,2 mld euro.