REKLAMA

KE przeznaczy 2,4 mld euro na bezpieczną łączność satelitarną

Komisja Europejska zatwierdziła budżet w wysokości 2,4 mld euro na program bezpiecznych połączeń na lata 2023–2027, który będzie polegał na rozmieszczeniu unijnej konstelacji satelitów IRIS (Infrastruktura na rzecz odporności, wzajemnych  i bezpiecznych połączeń drogą satelitarną – Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite).

IRIS ma zapewniać instytucjom rządowym i firmom w UE lepsze możliwości komunikacyjne oraz łączność szerokopasmową w tzw. martwych strefach łączności poprzez suwerenna i autonomiczną infrastrukturę łączności.

– Najważniejsze jest, aby Europa rozwinęła suwerenną, autonomiczną i zabezpieczoną infrastrukturę łączności – podkreśla  KE.

System ma m.in. obsługiwać wiele różnych aplikacji rządowych, głównie w obszarach nadzoru (np. ochrona granic), zarządzania kryzysowego (np. pomoc humanitarna) oraz łączenia i ochrony kluczowych infrastruktur (np. bezpieczna łączność dla ambasad UE). Ma też być udostępniany biznesowi, np. dla branży transportowej czy logistycznej.