KE zachęca do zwalczania piractwa sportowego i innych wydarzeń na żywo w internecie

Komisja Europejska przyjęła 4 maja br. zalecenie w sprawie sposobów zwalczania piractwa w internecie na skalę komercyjną w odniesieniu do wydarzeń sportowych i innych wydarzeń na żywo, takich jak koncerty i występy teatralne.

Zachęca państwa członkowskie, organy krajowe, podmioty praw i dostawców usług pośrednich do podejmowania skutecznych, zrównoważonych i odpowiednich środków w celu zwalczania niedozwolonej retransmisji takich transmisji strumieniowych, przy pełnym poszanowaniu praw podstawowych i przepisów o ochronie danych osobowych.

Poprzez intensyfikację walki z piractwem internetowym zalecenie ma przyczynić się do wzmocnienia konkurencyjności unijnego sektora sportu i sektora kreatywnego, napisano w komunikacie.

Pełny tekst komunikatu prasowego w j. angielskim