REKLAMA

Kiedy zarządca biurowca jest też operatorem telekomunikacyjnym

Urząd Komunikacji Elektronicznej prowadzi konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla firmy Intelligent Technologies do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Rzymowskiego 53, w tym do budynku posadowionego na tej nieruchomości, w celu zapewnienia tam usług telekomunikacyjnych.

Chodzi o duży biurowiec Adgar Wave położony w warszawskiej dzielnicy Mokotów, którym zarządza spółka Adgar BCV. I to do niej w grudnia 2019 r. operator wystąpił z wnioskiem o zawarcie umowy o dostęp do biurowca, gdzie chciał zrealizować inwestycję telekomunikacyjną w oparciu o technologię FTTH.

Negocjacje między stronami nie zakończyły się zawarciem umowy i na przełomie 2020/2021 roku Intelligent Technologies skierował sprawę do UKE. 

We wniosku do regulatora operator wyjaśnił, że żąda umożliwienia wykonania instalacji telekomunikacyjnej budynku, w tym wykonania własnej kanalizacji telekomunikacyjnej oraz przyłącza telekomunikacyjnego, a następnie utrzymywania, eksploatacji, przebudowy i remontu wykonanych elementów infrastruktury. Dopuszczał też możliwość korzystania z przyłącza telekomunikacyjnego i instalacji telekomunikacyjnej będących własnością zarządcy biurowca, o ile UKE nie znajdzie podstaw do umożliwienia mu wykonania tych elementów. Żądał też umożliwienia mu korzystania z punktu styku w budynku bez względu na to, czy operator uzyska uprawnienie do wykonania własnego przyłącza telekomunikacyjnego lub instalacji telekomunikacyjnej, czy też do wykorzystania tych elementów należących do Adgar BCV. Intelligent Technologies podkreślił, że jego oczekiwania spełniają kable światłowodowe.

Jednak spółka Adgar BCV odpowiedziała, że jest także przedsiębiorcą telekomunikacyjnym (zarejestrowanym w rejestrze UKE pod nr 11343) i umożliwia dostęp do budynku oraz udostępnia posiadaną infrastrukturę telekomunikacyjną wszystkim operatorom świadczącym usługi na terenie Polski. Jest też jak najbardziej zainteresowana zapewnieniem dostępu Intelligent Technologies, ale za zryczałtowanym wynagrodzeniem, rekompensującym zarządy biurowca koszty związane z udostępnieniem i utrzymaniem właściwej infrastruktury telekomunikacyjnej, w sposób uregulowany w stosownej umowie. 

W tej sytuacji UKE uznał argumenty spółki Adgar. Podkreślił, że w budynku znajduje się światłowodowa instalacja telekomunikacyjna pozwalająca na świadczenie usług z przepustowością co najmniej 30 Mb/s, która może wykorzystać Intelligent Technologies. Zwrócił też uwagę, że Adagr już wcześniej wyrażał wolę zawarcia umowy na wykorzystanie instalacji telekomunikacyjnej budynku należącej do niego w piśmie skierowanym do Intelligent Technologies z marca 2017 r.

Zgodnie z projektem decyzji Intelligent Technologies jest uprawniony do:

  • wykonania przyłącza telekomunikacyjnego do budynku w technologii światłowodowej,
  • utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii doprowadzonego do budynku światłowodowego przyłącza telekomunikacyjnego, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Projekt decyzji zakłada również odmowę ustalenia warunków dostępu do nieruchomości, w tym do budynku, w zakresie umożliwieniu wykonania światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej w budynku.

Z danych UKE wynika, że w biurowcu przy ul. Rzymowskiego 53 z usługami telekomunikacyjnymi obecni już są: Orange, Netia, ATM, UPC, Citymedia, Exatel.