REKLAMA

KIGEiT: zapis o 30 Mb/s niepotrzebny w POPC

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji opublikowała swoje stanowisko w procesie konsultacji rozporządzenia Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji o realizacji 1. osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. POPC 1.1 obejmuje wsparcie budowy sieci szerokopasmowych.

KIGEiT postuluje m.in. o wyeliminowanie z projektu rozporządzenia sformułowania o zapewnieniu w nowych sieciach przepływności w dół sieci minimum 30 Mb/s. Według KIGEiT unijne rozporządzenie regulujące zasady pomocy publicznej (tzw. GBER) w sferze sieci telekomunikacyjnych mówi tylko o standardzie NGA, bez szczegółowego określania ich parametrów. Poza tym, według izby, trudno ocenić według jakich kryteriów należałoby oceniać realną przepływność 30 Mb/s. KIGEiT ma także inne uwagi.

REKLAMA

Chociaż projekt rozporządzanie dopuszcza udzielanie wsparcia publicznego na modernizację sieci do standardu NGA, to według KIGEiT priorytetem powinny być “absolutne” białe plamy, bez żadnej infrastruktury. W takich obszarach, zdaniem KIGEiT, jest mała szansa, że kiedykolwiek powstania jakaś sieć. Tam zaś, gdzie infrastruktura podstawowa już jest, to modernizacja do NGA jest możliwa także na komercyjnych zasadach.

Izba wnosi także o doprecyzowanie w projekcie, że "budowa" dotyczy sieci NGA, natomiast "rozbudowa i przebudowa" modernizacji sieci do standardu. Izba prosi także o doprecyzowanie zapisów, które wedle aktualnego kształtu nie dopuszczają uzyskania dofinansowania na aktywne elementy sieci. W ogóle zdaniem izby katalog wydatków kwalifikowanych – w świetle projektu rozporządzenia – budzi wiele wątpliwości.

REKLAMA