Statystyczny projekt POIG 8.4, to 470 abonentów

Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej dokonała ze swej strony podsumowania działania 8.4 POIG.

Z wyliczeń Izby wynika, że spośród 540 realizowanych projektów 8.4 POIG, 291 to inwestycje realizowane w technologii światłowodowej (FTTH), 148 realizowane w technologii radiowej, 101 to projekty w technologii mieszane. Jak szacuje KIKE średnio w skali całego kraju pojedynczy projekt wiązał się z podpisaniem 470 umów abonenckich. Wartość realizowanych 540 umów 791,3 mln zł

Największa liczbę projektów realizowano w gęsto zaludnionych regionach Polski południowo - wschodniej: Małopolska (97), Górny Śląsk (67) i Podkarpacie (55). Najmniej projektów realizowanych było na ścianach północno - wschodniej i zachodniej (po kilkanaście), co nie jest wielkim za skoczeniem, jeśli weźmiemy pod uwagę niewielką liczbę mieszkańców tych regionów oraz względnie niski poziom urbanizacji. Jedynym zaskoczeniem jest nieproporcjonalnie niski (tylko 20 projektów) wynik woj. dolnośląskiego.

REKLAMA

Największy wartościowe projekt 8.4 POIG w Polsce realizowała Inea w Wielkopolsce, gdzie wartość dofinansowania sięgnęła 17,6 mln zł. Jednak w sumie najwięcej unijnych środków z tego dziłania otrzymała firma Zicom Next (46 mln zł na 6 projektów) budująca sieci na Podkarpaciu.

KIKE oszacowała, że łącznie w zasięgu budowanych sieci z 8.4 POIG w skali całej Polski znajdzie się 4,3 mln osób. Z tej liczby: 2,85 mln osób, a zatem 2/3 ogółu zamieszkuje regiony o niskim wskaźniku urbanizacji, a 1,43 mln osób, a zatem 1/3 ogółu - regiony o wysokim wskaźniku urbanizacji.

W konkluzji KIKE podkreśla, że małe i średnie firmy wywiązały się z postawionego im zadania i są najlepiej z całej branży predysponowane do zapewnienia szerokopasmowego Internetu na obszarach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, także w perspektywie konkursów PO PC.