REKLAMA

KIKE zachęca ISP do sięgania po środki unijne z programu Horyzont 2020

W związku ze zbliżającym się zamknięciem budżetu UE na lata 2014-2020 Krajowa Izba komunikacji Ethernetowej we współpracy ze Stowarzyszeniem Budowniczych Telekomunikacji zwróciła uwagę lokalnym ISP na możliwość korzystania z  dodatkowych źródeł finansowania inwestycji ISP. Zachęca do uczestnictwa  w konkursach programu Horyzont 2020, wdrażanego bezpośrednio przez Komisję Europejską.

Program Horyzont 2020 to największy na świecie instrument wspierający badania i innowacje, wdrażany przez KE. Jego celem jest rozwój europejskich innowacji o znaczeniu globalnym oraz wypracowanie przewagi konkurencyjnej gospodarki europejskiej w oparciu o innowacje zgodnie z założeniami Strategii Europa 2020 oraz jej flagowej inicjatywy – Unii Innowacji.

Warunkiem koniecznym do zakwalifikowania danego projektu o przyznanie funduszu jest przedstawienie takiego jego modelu/opisu, który zawiera elementy badań i innowacji liczący się w skali Europejskiej. Zgłaszane projekty z obszaru ICT mogą zawierać wszelkie działania modernizacyjne, rozwojowe itp. w wytwarzaniu, produkcji i eksploatacji nowego produktu/prototypu czy usługi. Elementem istotnym jest tu wykonanie na potrzeby projektu badań (lub zakup wyników takich badań) w celu wytworzenia danego, innowacyjnego produktu czy usługi.

W obszarze ICT dla podmiotów, takich jak operatorzy z sektora MSP, dedykowany jest instrument finansowania o nazwie EIC Accelerator. Oferuje on finansowanie tzw. mieszane (blended finance), gdzie można się ubiegać zarówno o grant o wysokości do 2,5 mln euro, jak i dodatkowo o wsparcie kapitałowe (equity) do 15 mln euro. Należy tu pamiętać, że granty finansują projekty na poziomie 6-8 TRL (poziom gotowości technologicznej). Projekty powyżej TRL 8 będą finansowane wyłącznie z finansowania mieszanego. Konkursy o uzyskanie dofinansowania przez EIC Accelerator planowane są w roku 2020 na marzec, maj i październik.

Według KIKE, pewnym mankamentem jest to, że do wnioskowania o dofinansowanie w ramach instrumentu EIC Accelerator trzeba jednak użyć interfejsu/portalu UE i w trybie on-line odpowiednie informacje wypełniać w języku angielskim według przygotowanego tam scenariusza,

We wniosku natomiast należy koniecznie podać/dowieść, że:

  • z punktu widzenia na przykład ICT, podać informacje, na ile proponowane rozwiązania są innowacyjne (pomocne jest przygotowanie np. „state of the art” – analizy rynku, z zaznaczeniem, gdzie dane rozwiązanie jest lepsze od konkurencji w Europie),
  • dane produkty/usługi są „przełomowe” lub też przełomowe jest ich wykorzystanie razem w systemie, w skład którego wchodzą,
  • zaawansowanie technologiczne realizowanego prototypu/produktu/usługi jest oceniane co najmniej na poziomie 6 TRL,
  • jest gotowość/świadomość potrzeby wyjścia na rynek europejski i możliwości skalowalności rozwiązania tzn. rezultatów projektu (np. w przypadku zmiany popyty/podaży rynku, czy przewidywanego rozwoju firmy).