Kino Polska w poszukiwaniu synergii z Canal+

W I poł. 2023 r. Grupa Kino Polska odnotowała przychody na poziomie 144,8 mln zł (+3,9 proc. r/r), przy wzroście wpływów zarówno z emisji i podobnym jak rok wcześniej poziomie wpływów z reklam. Zysk netto grupy w pierwszym półroczu bieżącego roku wyniósł 23,8 mln zł (+10,9 proc. r/r), a wynik EBITDA 60,5 mln zł (+5,5 proc. r/r).

Największe przychody w Polsce i na rynkach międzynarodowych w wysokości 78,6 mln zł (+10,3 proc. r/r) w I półroczu 2023 r. wygenerował (łącznie z emisji i reklamy) segment Kanały filmowe marki FilmBox i kanały tematyczne. Wpływy z emisji rosły głównie na rynkach w Polsce i na Węgrzech. Na rynku czeskim przychody ze sprzedaży reklam wzrosły r/r o jedną trzecią i sięgnęły już 2,36 mln zł.

Nieźle wypadł segment Zoom TV notując wzrost przychodów, które po I półroczu 2023 r. wyniosły 12,3 mln zł, rosnąc o zatem ponad 18 proc. r/r. Jak podkreśla zarząd spółki kanał Zoom TV skutecznie realizuje strategię poprawy oglądalności bazującą m.in. na własnych produkcjach, przy jednoczesnym utrzymaniu dużej efektywności kosztowej. W rezultacie segment ten zmniejszył stratę z ponad 8 mln zł rok wcześniej do ponad 2 mln zł obecnie.

Segment Produkcja kanałów telewizyjnych wygenerował w omawianym półroczu przychody w wysokości 2,1 mln zł (+186,9 proc. r/r), co jest w dużej mierze efektem realizacji wspólnych produkcji i zadań na rzecz innych podmiotów z Grupy Canal+.

Segment Stopklatka notował spadek przychodów, co jest częściowo efektem ubiegłorocznych zmian regulacyjnych. Segment ten osiągnął 21,5 mln zł sprzedaży z reklam, tj. mniej o 7,2 proc. r/r. Również Kanały marki Kino Polska wygenerowały niższe niż rok wcześniej przychody, w wysokości 16,8 mln zł, tj. 11,7 proc. mniej niż rok wcześniej.

Sprzedaż praw licencyjnych przyniosła 12,8 mln zł, tj. mniej o 8,8 proc. r/r. Podobnie jak w pierwszym kwartale 2023 r., wynika to z faktu, że treści nabywane przez Grupę w mniejszym niż rok wcześniej zakresie trafiały do podmiotów zewnętrznych, zaś w dużej mierze zasilały główne ramówki kanałów własnych Grupy, przyczyniając się do wzrostów przychodów zarówno z emisji, jak i reklamy. 

Na koniec I półrocza 2023 r. grupa dysponowała nadwyżką finansową w wysokości 36,5 mln zł.

- W pierwszym półroczu skupiliśmy się na poprawie efektywności operacyjnej naszego biznesu. Zwiększyliśmy marże w największym segmencie kanałów filmowych marki FilmBox i kanałów tematycznych, a także znacząco poprawiliśmy wyniki segmentu Zoom TV. Widać także pozytywne efekty i synergii z Grupą Canal+. Przychody segmentu produkcji kanałów telewizyjnych przekroczyły w I półroczu tego roku ponad 2 mln zł, co jest w dużej mierze rezultatem realizacji zadań na rzecz Grupy Canal+. – podsumowuje Katarzyna Woźnicka, członkini zarządu Grupy Kino Polska, CFO oraz COO w SPI International B.V.

W I półroczu 2023 r. kanały Grupy Kino Polska osiągnęły łącznie 2,59 proc.  udziału w oglądalności widowni komercyjnej, tj. o 5,5 proc. mniej w porównaniu z tym samym okresem 2022 r. (SHR%, All 16-59, live).

Stopklatka osiągnęła udział w oglądalności widowni komercyjnej na poziomie 1,2 proc.  (-8 proc. r/r) (SHR%, All 16-59, live), a drugi kanał naziemny Grupy - Zoom TV 0,64 proc., co oznacza wzrost o 12 proc. r/r (SHR%, All 16-59). Kanał Kino Polska uzyskał udział w oglądalności widowni komercyjnej na poziomie 0,42 proc. (-19% r/r) (SHR%, All 16-59, live), a drugi kanał z segmentu tej marki – Kino Polska Muzyka 0,06 proc. (SHR%, All 16-59; live) (-25% r/r). Natomiast udział Kino TV w oglądalności widowni komercyjnej ukształtował się na poziomie 0,26 proc. (SHR%, All 16-59, live), tyle samo co rok wcześniej.

- Rosnąca synergia pomiędzy Grupą Canal+ i Grupą Kino Polska, przełożyła się już na wzrost wyników finansowych, pragniemy kontynuować ten trend. Grupa Kino Polska będzie też mogła liczyć na kolejne wspólne projekty z Canal+ Polska. Jako grupa medialna zajmujemy 5. miejsce pod względem oglądalności na polskim rynku telewizyjnym. Warto również podkreślić, że wzajemna współpraca umacnia pozycję rynkową i negocjacyjną w obszarze reklamy całej Grupy Canal+ w Polsce – mówi Erwan Luherne, członek zarządu Grupy Kino Polska oraz CEO SPI International B.V.