REKLAMA

Kino Polska TV nie chce Stopklatki na giełdzie

Zarząd spółki Kino Polska TV podjął decyzję o nabyciu do 100 proc. akcji mniejszościowych akcjonariuszy Stopklatka SA, której Kino Polska TV SA jest głównym udziałowcem. Wykupowi podlegać będzie 2,24 proc. akcji Stopklatki. Celem jest wycofanie akcji tej spółki z notowań na rynku NewConnect. Rada Nadzorcza Kino Polska TV SA zatwierdziła opisaną wyżej transakcję.

– W ubiegłym roku zwiększyliśmy nasz udział w Stopklatce do blisko 98 proc. Zgoda naszej Rady Nadzorczej otwiera teraz drogę do wycofania akcji Stopklatki z notowań na NewConnect. Utrzymywanie Stopklatki na giełdzie nie ma już uzasadnienia, płynność akcji tej spółki jest niska, a jej potrzeby finansowe związane np. z inwestycjami nie wymagają obecności na rynku publicznym. Możemy zaspokajać je w ramach Grupy Kapitałowej Kino Polska TV. Szczegóły dotyczące wykupu ogłosimy niebawem – powiedział Bogusław Kisielewski, prezes Kino Polska TV SA.

Przedmiotem transakcji będzie 250 476 akcji stanowiących 2,24 proc. w kapitale zakładowym Stopklatki. Kino Polska ma obecnie 97,76 proc.udziałów Spółki.

W II kwartale 2018 r. spółka Kino Polska TV kupiła od Agory 41 proc. akcji Stopklatki za 32,2 mln zł, zwiększając udział w akcjonariacie tej spółki do 82,6 proc. Następnie zwiększyła zaangażowanie o kolejne 5,8 proc. akcji do 97,8 proc. w kapitale zakładowym Stopklatki.