REKLAMA

Koba szybko załatwił sprawę z Kul-Budem w UKE

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla firmy Koba do nieruchomości w Białymstoku przy ul. Stołecznej. Inwestycję prowadzi tam firma Kul-Bud realizująca budowę mieszkalnego, wielorodzinnego budynku, który na dzień wydania decyzji przez regulatora nie został jeszcze ukończony, a deweloper nie uzyskał pozwolenia na jego użytkowanie.

Koba we wrześniu ubiegłego roku zwróciła się do dewelopera z wnioskiem o dostęp do nieruchomości. Firma planowała doprowadzić światłowodowe przyłącze telekomunikacyjne do budynku i wykonać w nim instalacje w technologii FTTH. Okazało się to bezskuteczne i operator w październiku 2019 r. skierował sprawę do UKE.

Regulator nie miał wątpliwości, co do racji białostockiego ISP, ponieważ na etapie budowy wszyscy zainteresowani operatorzy mogą na swój koszt wyposażyć budynek w instalację telekomunikacyjną i powinni mieć zapewniony dostęp do będących w trakcie budowy budynków,.

Zgodnie z projektem decyzji firma Koba. jest uprawniona do:

  1. wykonania przyłącza telekomunikacyjnego do budynku,
  2. wykonania instalacji telekomunikacyjnej budynku,
  3. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów instalacji telekomunikacyjnej oraz przyłącza telekomunikacyjnego.

REKLAMA