Koba szybszy z siecią od SAV w nowym budynku w Białymstoku

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla firmy SAV, telewizji kablowej z Białegostoku, do nieruchomości i budynku przy ul. Jurowieckiej 17, w celu zapewnienia tam usług telekomunikacyjnych.

Jest to wielorodzinny budynek mieszkalny (z lokalami usługowymi na parterze), którym obecnie zarządza wspólnota mieszkaniowa. Pierwotnie postępowanie zostało wszczęte i prowadzone wobec firmy Apartamenty Jagiellońskie, która prowadziła budowę obiektu. W trakcie postępowania budynek został ukończony uzyskał zgodę na użytkowanie, a Apartamenty Jagiellońskie zbyły prawa do nieruchomości na rzecz właścicieli lokali wyodrębnionych w budynku.

SAV od marca 2020 r. próbował negocjować bezskutecznie z firmą Apartamenty Jagiellońskie warunki umowy dostępu do budynku. Ponieważ nie przyniosło to kablówce powodzenia, w lipcu 2020 r. skierowała sprawę do UKE.

We wniosku do regulatora SAV zwrócił się o ustalenie warunków dostępu do nieruchomości, i budynku, w celu „wykonania przyłącza do budynku aż do punktu styku instalacji telekomunikacyjnej budynku (…) i o korzystanie z punktu kolokacyjnego w tym budynku”.

Apartamenty Jagiellońskie odpowiedziały UKE, że inwestycja realizowana na nieruchomości została zakończona pod koniec lipca 2020 r. Spółka otrzymała zaświadczenie od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku. Deweloper wyjaśnił, że „w chwili obecnej podpisuje z nabywcami umowy przenoszące własność poszczególnych lokali”. Apartamenty Jagiellońskie wskazały również, że budynek został wyposażony w kompletną infrastrukturę telekomunikacyjną, której właścicielem jest białostocki operator telekomunikacyjny Koba, który wykonał również przyłącze telekomunikacyjne do budynku oraz światłowód do każdego lokalu z punktu zbiorczego.

UKE w projekcie decyzji stwierdził, że SAV. jest uprawniony do:

  1. wykonania przyłącza telekomunikacyjnego do budynku,
  2. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii przyłącza telekomunikacyjnego.

Jednakże zbierając materiał dowodowy, UKE ustalił, że w budynku znajduje się jedynie światłowodowa instalacja telekomunikacyjna należąca do Koby i tym samym punkt styku, rozumiany jako szafa/skrzynka telekomunikacyjna, należy do tego ISP. Nie ma tam jednak punktu styku stanowiącego własność wspólnoty mieszkaniowej i tym samym nie istnieje również przedmiot, do którego SAV mógłby uzyskać dostęp, a o co wnioskował. Dlatego też, UKE umorzył postępowanie w zakresie umożliwienia kablówce korzystania z punktu kolokacyjnego.