AKCJA SPOŁECZNA

Koba z drugą dotacją w 4. konkursie 1.1 POPC, ale tym razem miał konkurenta

Firma Koba, ISP z Białegostoku zdobyła drugą dotację w 4. konkursie 1.1 POPC na dofinansowanie budowy sieci na jednym z obszarów woj. podlaskiego. Tym razem jest to kwota 21,4 mln zł. 

Inaczej jednak niż w poprzednich rozstrzygnięciach ogłaszanych przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa na obszar ten złożono konkurencyjną ofertę. O dotację ubiegła się też firma Fibersbuilding  z Dąbrowy Białostockiej powiązana z SulikaNet, dostawcą usług internetowych z tego samego miasta.

W sumie do tej pory CPPP rozdzieliło dotacje na 11 obszarów z 4. konkursu 1.1 POPC. Sześć z nich przypadło Orange, po dwa firmom Inea i Koba i jeden Idealan.