REKLAMA

Koba znów bez szans w Siemiatyczach

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla firmy Koba, ISP z Białegostoku, do nieruchomości położonej w Siemiatyczach przy ul. Pałacowej 13, w tym do posadowionego na nieruchomości budynku w celu zapewnienia tam usług telekomunikacyjnych. 

To kolejna sprawa o dostęp do budynków, którą białostocki ISP toczy za pośrednictwem UKE w Siemiatyczach. I tak samo jak w poprzednich przypadkach scenariusz jest podobny – operator musi się pogodzić z odmową prawa do wykonania światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej.

Koba w lipcu tego roku wystąpił z wnioskiem do wspólnoty  przy ul. Pałacowej 13 o zawarcie umowy, która pozwoli mu zrealizować inwestycję telekomunikacyjną. Wspólnota nie wyraziła na to zgody. 

W sierpniu sprawa trafiła do UKE, a w trakcie postępowania okazało się, że w budynku znajduje się światłowodowa instalacja telekomunikacyjna pozwalająca na świadczenie usług z przepustowością co najmniej 30 Mb/s, której właścicielem jest Telewizja Kablowa Dipol z Białegostoku. I może być – zgodnie z oświadczeniem Dipolu – wykorzystana przez Kobę. 

UKE więc ostatecznie pozwolił Kobie jedynie na:

  • wykonania przyłącza telekomunikacyjnego do budynku w technologii światłowodowej,
  • utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii doprowadzonego do budynku światłowodowego przyłącza telekomunikacyjnego, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych.