REKLAMA

Koba: znów kłopoty z Rogowski Development

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla firmy Koba, ISP z Białegostoku, do nieruchomości przy ul. Lipowej w tym mieście należącej do  spółki Rogowski Development Nova w tym do wybudowanego bądź obecnie będącego w budowie budynku. Operator chce tam wykonać instalację telekomunikacyjną FTTH i świadczyć usługi.

W maju tego roku Koba zwrócił się do dewelopera z wnioskiem w sprawie zawarcia umowy o dostępie do nieruchomości i do budynku. To nie przyniosło powodzenia, stąd interwencja UKE. Regulator przychylił się do wniosku operatora i – zgodnie z projektem decyzji – operator jest uprawniony do wykonania przyłącza telekomunikacyjnego oraz instalacji w budynku, utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii.

To nie pierwsza sprawa między Kobą a Rogowski Development Nova w kwestii udostępnienia wznoszonego budynku, by wykonać tam instalację telekomunikacyjną.

Partnerem działu jest:

Podobne boje operator toczył w sprawie dostępu do nieruchomości i budynku położonego w Białymstoku przy ul. Jana Pawła 59G. UKE ogłosił projekt decyzji w tej sprawie we wrześniu br., ale nie była do  końca po myśli ISP.

W tamtym przypadku Rogowski Development zasłonił się tym, że zdążył już zbyć część przysługujących mu praw do nieruchomości na rzecz właścicieli lokali i nie może zawrzeć umowy z Kobą. Okazało się też, że Telekomunikacja Podlasie oraz HomeNet Technologies posiadają w budynku optyczną instalację telekomunikacyjną. UKE uznał więc, że Koba może z niej skorzystać.

W tamtym postępowaniu Koba dłużej zwlekał z wnioskiem do UKE – z wnioskiem o dostęp do budynku zwrócił się do dewelopera w lutym 2017 r., a sprawa trafiła do UKE dopiero po pięciu miesiącach. Teraz operator nauczony doświadczeniem szybko, bo już w lipcu 2018 r. (czyli po nieco więcej niż miesiącu), skierował sprawę do regulatora. Nowe rozstrzygnięcia są dla niego korzystniejsze.