REKLAMA

Kobierzyce będą płacić za łącza internetowe do domów radnych i sołtysów

Aktualizacja 22.02.2021 r.

Urząd Gminy Kobierzyce ogłosił, że podpisze umowę z firmą GreenLan Fiber, która jako jedyna złożyła ofertę w przetargu. 

----

Aktualizacja 03.02.2020 r.

Jedyną ofertę w postępowaniu złożył lokalny ISP z Sobótki – firma GreenLan Fiber, która działa na obszarze Sobótki, Kątów Wrocławskich i Kobierzyc. Operator podaje, że z jego sieci korzysta około 20 tys.  użytkowników.

Firma miesięczny abonament na zestawienie i utrzymanie przez 48 miesięcy łącza internetowego symetrycznego 500 Mb/s dla Urzędu Gminy Kobierzyce wyceniała na niecałe 1,2 tys. zł. 

Jeśli natomiast chodzi o cenę pojedynczego miesięcznego abonamentu za łącza internetowe dla radnych i sołtysów gminy Kobierzyce, to GreenLan Fiber podał cenę 59,9 zł. Operator deklaruje zapewnienie łączy światłowodowych z uploadem 10 Mb/s.

Urząd poinformował też jaką kwotę wstępnie ustalił na to zadanie – na łącze dla urzędu przewidział 86,4 tys. zł, a dla radnych  blisko 150 tys. zł. 

----

Urząd Gminy Kobierzyce w woj. dolnośląskim ogłosił przetarg na dostawę łączy internetowych. Co jednak ciekawe,  chce zamówić je nie tylko  dla Urzędu Gminy Kobierzyce, ale także dla radnych i sołtysów ze swojej gminy, choć parametry usługi (przepływności) w tym drugim przypadku nie należą do wyśrubowanych. 

Dlatego zamówienie podzielone jest na dwie części. Pierwsza dotyczy zestawienie i utrzymanie przez 48 miesięcy łącza internetowego symetrycznego 500 Mb/s dla Urzędu Gminy Kobierzyce spełniającego określone warunku techniczne. 

Druga część dotyczy zestawienia i utrzymania przez okres 48 miesięcy maksymalnie 48 łączy internetowych dla radnych i sołtysów gminy Kobierzyce.

Urząd wyjaśnia, że określenie „maksymalnie 48 łączy” oznacza maksymalną możliwą liczbę łączy, które mogłyby być dostarczane w ramach realizacji zamówienia – przy założeniu, że wszyscy radni (15) i sołtysi (33) wyrażą wolę korzystania z takich łączy i w sytuacji gdy żaden z odbiorców usługi nie łączy funkcji radnego z funkcją sołtysa. Ponieważ jednak część osób pełni zarówno funkcję radnego, jak i sołtysa, a niektóre osoby nie chcą korzystać z łączy dostarczanych w ramach zamówienia gminy, to rzeczywista liczba eksploatowanych łączy może być mniejsza niż wskazana powyżej maksymalna liczba łączy.

Urząd zastrzega również, ze wybory samorządowe i wywołane innymi sytuacjami losowymi zmiany w obsadzie rady gminy i sołectw będą mogły istotnie zmienić sytuację wyjściową realizacji umowy. Z tego powodu umowa musi przewidywać dopasowywanie liczby utrzymywanych łączy i ich lokalizacji do zmieniającej się obsady rady gminy i sołectw w ślad za informacjami na ten temat przekazywanymi wykonawcy przez urząd  Na potrzeby oferty należy założyć dostarczanie przez 48 miesięcy 48 łączy, pomimo że w realizacji ich liczba będzie nieco mniejsza.

Obecnie jest to 38 lokalizacji, których adresy są wyszczególnione w zamówieniu.

Wymogiem jest, aby wykonawca zapewnił radnymi i sołtysom łącze kablowe lub radiowe, jednak nie oparte na usługach i infrastrukturze operatorów telefonii komórkowej, ani na połączeniach z satelitami telekomunikacyjnymi, o parametrach m.in. 25 Mb/s (downlink) i m.in. 5 Mb/s (uplink).