Kol-Net oddala widmo demontażu sieci, ale nie ma zgody na FTTH

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla firmy Kol-Net, ISP z Koła w woj. wielkopolskim, do nieruchomości położonej w tej samej miejscowości przy ul. Cegielnianej 32A i 32B, w tym do budynków posadowionych na nieruchomości.

Kol-Net ma już w tych budynkach swą sieć, na którą składają się światłowodowe przyłącza i instalacje telekomunikacyjne w technologii miedzianej. Infrastruktura została wybudowana na podstawie umowy zawartej z poprzednim właścicielem nieruchomości i budynków, jednak strony nie uzgodniły wówczas pisemnie szczegółowych warunków dostępu.

Po powstaniu Wspólnoty Mieszkaniowej Cegielniana 32A i 32B w Kole sytuacja się zmieniła i wspolnota zażądała demontażu istniejącej na nieruchomości infrastruktury operatora.

Kol-Net niech chciał przystać i pomimo nacisków wspólnoty wezwał ją do zawarcia umowy regulującej zasady dostępu do nieruchomości a tym samym do uregulowania eksploatacji, pozostającej na nieruchomości jego infrastruktury. Negocjacje nic jednak nie przyniosły i w końcu lutego 2019 r. kolski ISP skierował sprawę do Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

We wniosku do regulatora operator zwrócił się o ustalenie warunków dostępu informując, że ma także zamiar wybudować tam światłowodowe instalacje telekomunikacyjne. Projekt decyzji UKE tylko częściowo może satysfakcjonować Kol-Net.

Zgodnie z projektem operator jest uprawniony do:

  1. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii doprowadzonych do budynków światłowodowych przyłączy telekomunikacyjnych oraz instalacji telekomunikacyjnych budynków wykonanych przy użyciu kabli miedzianych, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych,
  2. korzystania z energii elektrycznej, w celu wykonywania uprawnień opisanych w niniejszej decyzji.

Jednak projekt zakłada także odmowę uwzględnienia wniosku kolskiego ISP w zakresie możliwości wykonania światłowodowych instalacji telekomunikacyjnych budynków.

To dlatego, że jak ustalił UKE, w budynkach znajdują się światłowodowe instalacje, których właścicielem jest Orange Polska. Według regulatora, mogą być wykorzystane przez Kol-Net, bowiem w ocenie UKE spełniają zapotrzebowanie kolskiego ISP.