Kolejna akwizycja Vectry

Aktualizacja 05.01.2018 09:41

W aktach Krajowego Rejestru Sądowego ujawnione zostały zmiany wynikającej z transakcji przejęcia Echostara. Jako właściciel Vectra S.A. zastąpiła podmiot zależny od Piotra Ziemniewicza. Ten ostatni pozostał (w terminie ujawnionym w KRS, który nie musi być tożsamy ze stanem na dzisiaj) w zarządzie na stanowisku prezesa. Do zarządu dokooptowano dwóch przedstawicieli Vectry: Alberta Kuźmicza oraz Radosława Pawlikowskiego. Wcześniej ci dwaj menedżerowie wprowadzeni byli również do zarządu przejętego na początku ubiegłego roku Limesa.

Drugi co do wielkości operator kablowy w kraju umocnił się w regionie Wielkopolski. W wakacje Vectra uzgodniła przejęcie poznańskiej sieci Echostar – wynika z naszych informacji. To druga akwizycja Vectry w Poznaniu po przejęciu w 2016 r. firmy Horyzont Technologie Internetowe.

Echostar działa na wielkopolskim rynku telekomunikacyjnym od 1998 r. Operuje w Poznaniu i kilku podpoznańskich miejscowościach: Biedrusku, Rokietnicy, Mosinie, Swarzędzu, Promnicy, Lusowie, Suchym Lesie, Zalesewie i Luboniu.

Korzysta z sieci HFC, ale od kilku buduje również infrastrukturę optyczną. Obsługuje ponad 10 tys. abonentów.

Właścicielem sieci TVK Echostar jest firma Echostar Studio. Poprzez inny podmiot – Evistar – należała do Piotra Ziemniewicza, pełniącego również funkcję prezesa zarządu obu podmiotów.