REKLAMA

Kolejny przetarg w PGE w związku z projektem LTE450

Grupa PGE ogłosiła przetarg związany z budową sieci łączności LTE450. Tym razem zamówienie dotyczy zakupu i wdrożenia komponentów sieci teletransmisyjnej typu mobile backhaul (MBH) oraz systemu monitorowania jakości usług.

Jest to już kolejny, ogłoszony w tym roku przetarg w jednym z najważniejszych w Grupie PGE zadań inwestycyjnych. Nowoczesna sieć łączności LTE450 ma wpłynąć na poprawę niezawodności sieci elektroenergetycznej, zwiększyć jej bezpieczeństwo, a także przyspieszyć usuwanie awarii, a tym samym usprawnić funkcjonowanie całej organizacji.

Zamówienie w ramach przetargu składa się z dwóch części: pierwsza obejmuje zakup i wdrożenie sieci teletransmisyjnej typu mobile backhaul, druga dotyczy systemu pomiarowego, umożliwiającego przeprowadzanie testów wydajnościowych oraz zapewniającego ciągły aktywny monitoring jakości usług Sieci Teletransmisyjnej LTE450.

PARTNEREM KANAŁU JEST UPC POLSKA

Za realizację Programu LTE450 odpowiada spółka PGE Systemy, zajmująca się obsługą teleinformatyczną Grupy PGE. W sierpniu 2018 roku, wkrótce po otrzymaniu koncesji na częstotliwość 450 MHz, rozpoczęła prace przygotowawcze do budowy sieci łączności dla energetyki.

Od tego czasu wykonano działania w obszarach technicznych i finansowych, które umożliwiły opracowanie modelu biznesowo–technicznego na wdrożenie LTE450. W 2021 roku przeprowadzono Wstępne Konsultacje Rynkowe na kluczowe komponenty, stanowiące elementy sieci LTE450. W wyniku zrealizowanych prac analitycznych przygotowano dokumentację przetargową, na podstawie której ogłaszane są przetargi. W lutym 2022 roku ogłoszono przetarg na zakup i wdrożenie dwóch odrębnych środowisk sieci rdzeniowej CORE LTE450 – produkcyjnego i testowego - umożliwiających kompleksowe świadczenie usługi transmisji danych dla urządzeń LTE, a w marcu na komponenty sieci radiowej RAN. W październiku, w ramach programu LTE450, PGE ogłosiła przetarg na modernizację i adaptację wież telekomunikacyjnych PGE Dystrybucja, a na początku listopada na zakup i wdrożenie systemów zasilania podstawowego i awaryjnego.