REKLAMA

Komisja sejmowa chce debaty o KSC we wrześniu

Aktualizacja 13.07 18:00

Projekt nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa został wykreślony z dzisiejszych planów prac podczas plenarnego posiedzenia Sejmu.

---

Dzisiaj połączone sejmowe komisje Cyfryzacji Innowacji i Nowoczesnych Technologii oraz Obrony Narodowej przeprowadziły pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC). Po dyskusji komisje przegłosowały formalny wniosek o zorganizowanie wysłuchania publicznego w sprawie ustawy w dniu 11 września br. Komisja przyjęła ten wniosek. Wydaje się jednak, że w tej sprawie coś do powiedzenia może mieć jeszcze marszałek sejmu.

Planowała ona bowiem szybkie przeprocedowanie ustawy, kierując projekt do komisji 6 lipca i ustalając termin pracy wraz z przygotowaniem sprawozdania na dzień dzisiejszy. Czytanie ustawy na posiedzeniu plenarnym Sejmu przewidziano na najbliższy czwartek. Posłowie opozycji z połączonych komisji zaoponowali, argumentując obszernością projektu i jego wagą. Strona rządowa również podnosiła wagę ustawy, ale dla niej oznaczało to konieczność jak najszybszych prac. Obie strony – adekwatnie do swoich celów – przypominały o blisko 3-letnich pracach nad ustawą.

Biuro legislacyjne sejmu wskazało na okoliczność, że kiedy marszałek sejmu ustala kalendarz prac nad ustawą implementującą prawo europejskie, to nie należy głosować wniosku o wysłuchanie publiczne w terminie wykraczającym poza termin pracy w komisji (11 lipca). Prowadzący posiedzenie przewodniczący KCINT Jan Grabiec stwierdził jednak, że w przypadku przyjęcia wniosku o wysłuchanie (co później nastąpiło) komisja zwróci się do marszałek sejmu o przedłużenie terminu prac w komisji. Nie wiemy jeszcze, czy to przesądza sprawę wysłuchania we wrześniu.

W toku dyskusji padła jeszcze propozycja powołania specjalnej podkomisji ds. rozpatrzenia projektu nowelizacji KSC z udziałem przedstawicieli komisji spraw wewnętrznych i administracji. Nie był to jednak formalny wniosek i nie został przegłosowany.

W ramach głosów strony publicznej przytoczono dobrze już znaną argumentację za i przeciw treści ustawy. Dyskusyjna jest kwestia konieczności notyfikacji przepisów KSC o dostawcach wysokiego ryzyka (DWR) w Komisji Europejskiej oraz zgodności projektu z nową (ale nie wdrożoną jeszcze w Polsce) dyrektywą NIS2. Zwrócono uwagę, że tylko nieliczne z potencjalnie dotkniętych decyzją o stwierdzenia DWR podmiotów będą miały prawo brać udział w dotyczącym decyzji postępowaniu administracyjnym. Wskazywano, że objętość nowelizacji wskazywałaby raczej na opracowanie nowej niż modyfikowanie istniejącej ustawy KSC, a także, iż przyjęcie nowelizacji bynajmniej nie utwierdzi zasad rozpoczętej już aukcji 5G, ponieważ przepisy dotyczące DWR w dokumentacji aukcyjnej i w projekcie ustawy są różne.

Mankamenty ustawy wskazywali przedstawiciele Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej, Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej oraz Konfederacji Lewiatana a także Maciej Rogalski, jako ekspert komisji. Za jej jak najszybszym przyjęciem byli przedstawiciele Związku Polska Cyfrowa oraz Polskiego Towarzystwa Informatycznego.