REKLAMA

Jest zgoda KE na przejęcie czterech sieci kablowych przez Vodafone

Aktualizacja 18.07.2019 godz. 14.30

Vodafone ogłosił, że po zamknięciu transakcji - co jest spodziewane jeszcze w tym miesiącu - będzie w Europie miał 116,3 mln klientów usług mobilnych, 24,2 mln abonentów stacjonarnych usług szerokopasmowych i 22,1 mln klientów płatnej telewizji.

------

Komisja Europejska zgodziła się na przejęcie przez Vodafone od Liberty Global operatorów kablowych działających w Czechach, Niemczech, Rumunii i na Węgrzech. Zgoda jest warunkowa. Vodafone musi w pełni wdrożyć zaproponowany przez siebie pakiet działań zaradczych.

- Dziś zatwierdziliśmy zakup przez Vodafone od Liberty Global spółek działających w Czechach, Niemczech, na Węgrzech i w Rumunii, pod warunkiem zastosowania środków zaradczych mających na celu zapewnienie klientom uczciwych cen, wysokiej jakości usług i innowacyjnych produktów - mówi cytowana w komunikacie Komisji Margaret Vestager, komisarz odpowiedzialna za konkurencję.

Vodafone i Liberty Global długo walczyli o zatwierdzenie przez KE ogłoszonej w maju 2018 r. transakcji wartej 18,4 mld euro (w gotówce Vodafone ma zapłacić 10,8 mld euro). 

Komisja zdecydowała się na pogłębione analizy obawiając się, że przejęcie może mieć negatywny wpływ na konkurencję m.in. w Niemczech. Analizując transakcję Komisja zbierała m.in. opinie od konsumentów, dostawców oraz konkurentów planujących połączenie firm. Wśród przeciwników transakcji był m.in. Deutsche Telekom.

W Niemczech zarówno Vodafone, jak i Unitymedia (spółka z grupy Liberty Global) mają własne sieci kablowe zlokalizowane w różnych obszarach kraju i wykorzystując je świadczą usługi szerokopasmowego dostępu do internetu. Tam gdzie jest obecne Unitymedia Vodafone świadczy usługi wykorzystując regulowany hurtowy dostęp w sieci Deutsche Telekom. Rodziły się więc obawy o spadek konkurencji w tej części Niemiec. Obawy dotyczyły także rynku telewizyjnego, bo potencjalnie transakcja mogłaby pogorszyć ofertę treści dla konsumentów, a także blokować lub utrudniać dostarczanie usług przez firmy działające w modelu OTT.

Aby zredukować obawy Komisji Vodafone zaproponował, że udostępni sieć kablową podmiotu powstałego z połączenia konkurentowi i w maju br. podpisał umowę hurtową z Telefónica Deutschland. Telefónica wykorzystując sieci dostępowe Vodafone i Unitymedia, będzie mogła docierać z usługami szerokopasmowymi do 23,7 mln niemieckich gospodarstw domowych i oferować usługi z przepływnością do 300 Mb/s. Komisja uznała, że takie działanie zapobiegnie spadkowi konkurencji zarówno na rynku internetu, jak i telewizji.

Vodafone zobowiązał się też m.in., że ani w bezpośrednich, ani w pośrednich umowach nie będzie wykorzystywał siły rynkowej nowego podmiotu do ograniczania możliwości dystrybucji treści przez nadawców OTT oraz nie będzie zwiększał opłat pobieranych od nadawców bezpłatnej telewizji za umieszczanie ich kanałów w ofercie sieci kablowej.

Vodafone oczekuje, że najpóźniej w piątym roku po zamknięciu transakcja da mu 535 mln euro synergii kosztowych oraz związanych z inwestycjami. Łącznie szacuje ich wartość na 6 mld euro. Ponadto oczekuje, że synergie po stronie przychodów – związane z możliwością dosprzedawania produktów – sięgną 1,5 mld euro.