Kommiersant: Rosja stworzy mechanizm wyłączania sieci cywilnych

Ministerstwo Rozwoju Cyfrowego przygotowało nową wersję strategii rozwoju branży telekomunikacyjnej Federacji Rosyjskiej do 2035 roku – informuje dziennik „Kommiersant” i dodaje, że przewiduje ona stworzeniu mechanizmu współdzielenia częstotliwości radiowych między organami ścigania a cywilnymi operatorami łączności.

W propozycji ministerstwa jest też zapis, zgodnie z którym w czasie stanu wyjątkowego łączność przechodzi całkowicie pod resortów siłowych, które mogłyby wtedy wyłączać sieci cywilne.

Powstać ma też operator środków technicznych, który ma otrzymać częstotliwości przeznaczone do wspólnego użytku wykorzystywane w „przyszłej generacji środków łączności”.

Cytowani przez gazetę eksperci twierdzą, że propozycja ministerstwa oznaczać może otwarcie dodatkowych – obecnie zarezerwowanych dla wojska – częstotliwości do użytku hybrydowego i może poprawić jakość sieci komórkowych. Może też być sposobem na alokację częstotliwości dla sieci 5G. Z drugiej strony, proponowane zmiany znacznie zwiększą kontrolę resortów siłowych nad cywilnymi sieciami bezprzewodowymi w kraju.

Eksperci przypominają, że Federacja Rosyjska od końca lat 90. XX wieku ma mechanizm podwójnego przydziału częstotliwości radiowych, ale nie ma mechanizmu, który pozwala użytkownikom specjalnym na automatyczne wyłączanie sieci cywilnych.