Komórkowe terminale M2M – rynkowa szansa dla telekomów

Poszukiwanie nowych źródeł przychodów to jedno z kluczowych wyzwań dla operatorów telekomunikacyjnych inwestujących w swoją infrastrukturę. Wielu z nich bacznie obserwuje rozwój technologii i aplikacji IoT (ang. Internet of Things) oraz M2M (ang. Machine-to-Machine), dostrzegając w tym segmencie nowe szanse rynkowe.

W 2016 r. na świecie dostarczono około 4,9 mln komórkowych terminali M2M (o 28 proc. więcej niż rok wcześniej) – podaje firma Berg Insight w swoim raporcie „The Global M2M/IoT Terminal Market” i szacuje, że przy średniorocznym wskaźniku CAGR wynoszącym 18,8 proc., do 2022 r. globalny rynek terminali M2M wzrośnie do 13,7 mln.

Berg Insight terminale komórkowe M2M definiuje jako „samodzielne urządzenia przeznaczone do podłączania aplikacji M2M do sieci komórkowych”. Obejmują one głównie routery komórkowe ogólnego przeznaczenia, bramki i modemy w obudowach, mające co najmniej jeden port wejściowy lub wyjściowy. W badaniu Berg Insight nie zostały uwzględnione urządzenia śledzące i telematyczne oraz inne wyspecjalizowane urządzenia.

Na globalnym rynku terminali komórkowych M2M dominują północnoamerykańscy producenci (Cradlepoint, Sierra Wireless i Digi International) i azjatyccy sprzedawcy (SIMCom). Wymienieni czterej główni dostawcy wygenerowali prawie 415 mln dol. przychodów ze sprzedaży terminali M2M w 2016 r. (co odpowiada prawie połowie wartości światowego rynku). Na rynku europejskim działa wielu małych i średnich dostawców, podczas gdy rynek północnoamerykański jest zdominowany przez kilka wiodących firm.

W ocenie analityków Berg Insight, 2/3 komórkowych terminali M2M sprzedawanych na całym świecie w 2017 roku używało 4G LTE jako głównego standardu komunikacyjnego. Oczekuje się, że technologie LPWA – takie jak LTE Cat M1 i NB-IoT – ułatwią migracje z sieci 2G na LTE.

W 2017 r. na rynku pojawiły się terminale komórkowe M2M z technologiami LTE Cat M1 i NB-IoT, wprowadzone przez firmy Encore Networks, Maestro Wireless i MultiTech Systems, a kilku dostawców w 2018 r. planuje wprowadzanie nowych produktów z łącznością LPWA.