REKLAMA

Konferencja Mediakom: Od jutra pożyczki szerokopasmowe Alior Banku

Już jutro może się zacząć zbieranie wniosków na pożyczki szerokopasmowe z funduszy Banku Gospodarstwa Krajowego, jakich będzie udzielał Alior Bank – poinformował reprezentujący tą instytucję Sławomir Halec podczas trwającej w Lesznie Konferencji Mediakom. Projekt czeka na ostatnie korporacyjne procedury banku.

W pierwszej fazie Alior Bank dysponuje kwotą 46 mln zł (40 mln zł z BGK, reszta to środki własne), które musi rozdysponować w co najmniej 10 umowach pożyczkowych. Pożyczkobiorca musi zapewnić co najmniej 5 proc. wkładu własnego. Finansowana będzie budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym już trwające przedsięwzięcia inwestycyjne. Finansowana będzie część aktywna i pasywna infrastruktury. Podczas tej samej konferencji przedstawiciel BGK zapowiedział, że planowane są zmiany zasad programu pożyczkowego tak, aby przedsiębiorcy MSP mogli finansować z pożyczki także podatek VAT lub bieżącą działalność (dzisiaj to jest niemożliwe).

Koszt pożyczki będzie wyliczany od jej dwóch części: finansowej przez BKG i ze środków własnych pośrednika. Dla 1. części (80 proc.) oprocentowanie wyniesie 0,25 proc. w przypadku, gdy pożyczkobiorcy przysługuje pomoc publiczna zgodna z regułą de minimis. Jeżeli nie przysługuje, będzie obowiązywała referencyjna stopa procentowa Komisji Europejskiej, która wynosi 1,84 proc. powiększona o 1,5 proc. marży banku. Druga część pożyczki będzie oprocentowana na zasadach rynkowych: stopa WIBOR + marża banku (do 10 pkt. proc.) + 2 proc. prowizji.

Kredyty będą udzielane na maksymalnie 15 lat. Możliwa będzie 30-miesięczna karencja w spłacie kapitału pożyczki. Jako zabezpieczenie będzie przyjmowany przedmiot inwestycji, ale także benefity z kontraktów handlowych.

Przedstawiciele Alior Banku i BGK mówili, że zainteresowanie pożyczkami jest bardzo duże, i że warto pospieszyć się z wnioskami. 40 mln zł, jakie otrzymał z BGK Alior Bank ma opcję zwiększenia do kwoty 100 mln zł.

Jeszcze w tym miesiącu BGK rozpocznie drugi przetarg na pośrednictwo w dystrybucji kolejnej puli środków. Tym razem będzie to 200 mln zł z możliwością zwiększenia do 500 mln zł. Podzielone zostaną na transze dużych i małych pożyczek. Poza bankami pośród partnerów BGK mają się pojawić fundusze pożyczkowe. Rozpoczęcie udzielania środków z drugiej transzy przewidziane są na przełom bieżącego i następnego roku.

TELKO.in jest partnerem medialnym Jesiennej Konferencji Mediakom 2017