Konferencja Mediakom: Ustawa o OSE w przyszłym tygodniu w sejmie

W przyszłym tygodniu odbędzie się pierwsze czytanie projektu ustawy o ogólnopolskiej sieci edukacyjnej. Resort cyfryzacji zakłada, że prace nad nią potrwają do końca października, i że wejdzie w życie w listopadzie – poinformował Marcin Łukasiewicz z Ministerstwa Cyfryzacji podczas trwającej w Lesznie Konferencji Mediakom.

Pod koniec bieżącego miesiąca lub na początku przyszłego Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (przewidywana na operatora OSE) rozpocznie dialog techniczny na temat zasad budowy tej sieci. NASK będzie chciał określić architekturę, sposób realizacji usług oraz zasady współpracy z operatorami infrastruktury.

Marcin Łukasiewicz powiedział, iż z analiz ministerstwa wynika, że w większości przypadków operator OSE nie będzie miał wyboru dostawców i warunki współpracy będzie określał w trybie negocjacji dostępu telekomunikacyjnego (trudno sądzić, aby ten dostęp nie był regulowany i ustandaryzowany). W przypadku istnienie alternatywnej infrastruktury operator OSE ma obowiązek zastosowania procedury konkurencyjnej. Jakiej dokładnie, na razie nie wiadomo.

300 zł średniej wartości usług hurtowych na rzecz szkół, jakie padło przy okazji 2. konkursu 1.1 POPC, miało być wartością wyłącznie roboczą na potrzeby analizy wniosków konkursowych. Marcin Łukasiewicz powiedział, że można je traktować jak benchmark, ale nie ścisłą stawkę, jaka będzie w obrocie gospodarczym pomiędzy operatorem OSE i operatorami infrastruktury.

Ogólna koncepcja architektury sieci OSE zakłada, że każda placówka edukacyjna będzie podłączona bezpośrednio (fizycznie lub logicznie) do jednego z 16 wojewódzkich węzłów usługowych. Przewiduje się jednak, że pomiędzy dostawcami łączy „ostatniej mili” do szkół a węzłami sieci OSE mogę się pojawić operatorzy pośredniczący, zbierający transmisję z poszczególnych regionów.

TELKO.in jest partnerem medialnym Jesiennej Konferencji Mediakom 2017