Koniec walki Sferii o 800 MHz

5 października br. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Sferia S.A na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z marca 2019 r. umarzającą postępowanie na rezerwację (przedłużenie rezerwacji) częstotliwości z zakresu 861-821 MHz oraz 857-862 MHz – poinformowało nas biuro prasowe regulatora.

Tym samym zakończyła się batalia Sferii o częstotliwość radiową, z której korzystała od 2003 r., i jednocześnie jedna z najbardziej zawiłych spraw na polskim rynku częstotliwościowym.

Sferia (jeszcze jako OSP Polpager) wykorzystywała pasmo 800 MHz (zakresy 838-843 MHz; 883-888 MHz) na potrzeby systemu przywoławczego, by potem budować na nim nową sieć komunikacji radiowej. Przez kilka lat operator walczył z UKE o prawo budowy sieci w systemie 3G/4G co zakończyło się w 2013 r. rearanżacją pasma wykorzystywanego przez Sferię i wydaniem nowej rezerwacji na okres 5 lat.

W 2018 r. regulator zaproponował operatorowi prolongatę rezerwacji za kwotę adekwatną do zakończonej w 2015 r. aukcji pasma 800 MHz, czyli za ponad 1,7 mld zł. Sferia chciał rozbić płatność na raty lub obniżyć jej wysokość poprzez skrócenie okresu rezerwacji, ale nie doszła do porozumienia z regulatorem, który wspomnianą na początku decyzję o przydziale cofnął. Blok 861-821 MHz; 857-862 MHz jest obecnie niewykorzystywany i czeka do procedura selekcyjna.