REKLAMA

Konkursy FERC za „2-3 tygodnie”

Taką ewentualność ogłoszenia konkursów na budowę sieci telekomunikacyjnych w białych plamach w ramach publicznych programów inwestycyjnych ogłosił Wojciech Szajnar, dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa, na konferencji Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej w Sopocie.

Zaznaczył, że to jest możliwość, a nie ustalenie, ponieważ konkursy czekają jeszcze na akceptację przez rząd zmian w dokumentach strategicznych, wprowadzających m.in. możliwość ryczałtowego rozliczania podłączeń.

– Rozpoczęcie konkursów w II kwartale nadal wydaje się możliwe – powiedział Wojciech Szajnar.

Dodał, że w takiej sytuacji oceny złożonych projektów zajęłyby szacunkowo 2-3 miesiące, więc podpisywanie umów o dofinansowanie mogłoby nastąpić późną jesienią bieżącego roku.

Dodał również, że nadal dla Krajowego Planu Odbudowy w mocy jest termin zakończenia w połowie 2026 r. Tym programem bezpośrednio rządzi Komisja Europejska. Nie można wykluczyć, że udałoby się podjąć z nią negocjacje w sprawie wydłużenia terminu („na przykład o 6 miesięcy”), ale według Wojciecha Szajnara, dzisiaj nie są prowadzone na ten temat żadne rozmowy.

Wojciech Szajnar powiedział także, że intencją dla programów KPO/FERC było wzmocnienie konkurencji o środki finansowe („przy zabezpieczeniu strony publicznej”) i gesty zachęcające do udziału w kierunku mniejszych operatorów w tym ustalenie mniejszych niż w POPC obszarów konkursowych (jednak powiatowych, a nie gminnych). Wspomniał także o liberalizacji zasad dotyczących gwarantowania przez beneficjentów realizację umowy tak, aby uczynić je przystępniejszymi dla mniejszych podmiotów.