[Aktualizacja] Konsultacje aukcji 5G w piątek?

Aktualizacja 14.01 10:36

Urząd Komunikacji Elektronicznej poinformował, że konsultacje dokumentacji aukcyjnej nie zaczną się jednak w najbliższy piątek. Regulator nie podaje na razie terminu rozpoczęcia konsultacji, ale ma udzielić publicznie szerszych wyjaśnień na temat startu postępowania.

---

Takie nieoficjalne docierają do nas informacje, których Urząd Komunikacji Elektronicznej na razie nie może jeszcze potwierdzić.

Niemniej regulator miał już otrzymać opinię (tudzież wytyczne) od Kolegium ds. Cyberbezpieczeństwa, na podstawie których opracuje zapisy dotyczące bezpieczeństwa oraz integralności sieci 5G w warunkach postępowania lub projektach decyzji rezerwacyjnych, jakie będą wydawane dla zwycięzców aukcji.

Co do innych, kluczowych, warunków postępowania (format postępowania, cena wywoławcza, spectrum caps itp.) to – wedle tych samych nieoficjalnych informacji – nie będą się różniły od warunków proponowanych w ubiegłorocznym, przerwanym i anulowanym, postępowaniu.

Jeżeli konsultacje aukcji 5G rzeczywiście zaczną się w połowie stycznia, nic ich nie przerwie, ani nie zostaną powtórzone, to – na bazie doświadczeń z ubiegłych lat – startu właściwego postępowania należało się by się spodziewać na początku marca br.

UKE ma wystawić do zagospodarowania cztery bloki częstotliwości o szerokości 80 MHz każdy w paśmie 3400-3800 MHz.