REKLAMA

Konsultacje BSA: kontrofensywa regulacyjna Netii?

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował stanowiska w procesie konsultacji projektu decyzji regulacyjnej zmieniającej ofertę ramową BSA, jaką świadczy operatorom alternatywnym Orange Polska. Poza Orange stanowisko przedstawiła Netia i jej spółka zależna TK Telekom. W ostatnim czasie Netia była raczej pasywna, jeżeli chodzi o rynek regulowany.

TK Telekom wysuwa konkretne zastrzeżenia w związku ze wzrostem ceny kolokacji w obiektach Orange. Stawka za 1,5 mk2. będzie wynosić 185-274 zł netto (w zależności od wielkości miasta, w którym ulokowany jest obiekt kolokacyjny). Według TK Telekom, to wzrost o ponad 200 proc. w stosunku do stawek 61-91 zł netto. Ponadto będzie stosowany nie tylko w stosunku do usług związanych z ofertą BSA, ale z całą ofertą regulowaną.

Partnerem działów "Regulacje" i "Prawo" jest kancelaria:

Netia natomiast kwestionuje ogólnie wzrost cen usług hurtowych, nie znajdując uzasadnienia w zmianie sytuacji na rynku. Według niej, nie jest właściwie oparcie tych stawek na raportowanym przez Orange poziomie kosztów z 2014 r. Poza tym Netia kwestionuje metodykę alokacji przez Orange kosztów, które są podstawą wyznaczanie cen hurtowych, oraz niewłaściwe przyjęcia wskaźnika kosztu kapitału (WACC) zaangażowanego w realizację inwestycji – zdaniem Netii, zbyt wysokiego i bez rozróżnienia na inwestycje w sieć optyczną.

Wątpliwości Netii mają charakter krytyki podstaw wyznaczania cen regulowanych. Ciekawe, czy ta postawa ma charakter jednorazowy, czy też będziemy teraz częściej obserwować takie opinie operatora alternatywnego, który pozostaje największym biorcą usług regulowanych Orange.

Sam operator zasiedziały w stanowisku konsultacyjnym wniósł o specyfikowanie geograficznego zasięgu nowej oferty regulowanej, dopasowanie stawek usług do bieżącej oferty hurtowej oraz jasnych zasad rozwiązywania umów.