REKLAMA

UKE konsultuje dostęp do infrastruktury w budynkach

Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektów siedmiu decyzji określających warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej – kanalizacji kablowej oraz kanalizacji telekomunikacyjnej budynku.

Projekty dotyczą dostępu do infrastruktury dwóch największych operatorów stacjonarnych – Orange Polska i Netii – oraz pięciu operatorów kablowych – UPC Polska, Multimedia Polska, Vectra, Inea i Toya.

Według regulatora, konsultowane projekty mają stanowić „uniwersalny zbiór zasad i reguł w zakresie ubiegania się o dostęp oraz korzystania z infrastruktury przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w celu realizacji szybkiej sieci telekomunikacyjnej”. UKE jest zdania, że dzięki proponowanym rozwiązaniom „przedsiębiorcy telekomunikacyjni uzyskają możliwość efektywnego wykorzystania istniejących zasobów”.

Konsultowane projekty decyzji są elementem ogłoszonej przez prezesa UKE „Strategicznych kierunków działań Prezesa UKE na lata 2017 – 2020”.  Regulator przekonuje, że proponowane regulacje „mają na celu promowanie wspólnych inwestycji, wspieranie budowy i współkorzystania z infrastruktury oraz zapewnienie efektywnej współpracy międzyoperatorskiej”.

UKE podkreśla, że przygotowanie projektów decyzji było poprzedzone analizą warunków współpracy oraz szeregiem warsztatów z uczestnikami rynku, m.in. z izbami gospodarczymi.

Wnioskujący o interwencję UKE w takich sprawach przedsiębiorcy liczą, że dzięki takim uniwersalnym warunkom decyzje regulatora będą  wydawane szybciej i sprawniej. Tak więc ma to ułatwić życie z jednej strony firmom starającym się o dostęp do infrastruktury budynkowej siedmiu największych operatorów, jak i pracownikom UKE rozstrzygającym takie sprawy.

Partnerem działu jest:

W projekcie decyzji dotyczącej „Warunków zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie kanalizacji kablowej” regulator proponuje, by miesięczna opłata za jeden metr bieżący ułożonego kabla telekomunikacyjnego lub mikrokanalizacji lub kanalizacji wtórnej uzależniona była od średnicy oraz wielkości miasta. W przypadku Orange Polska opłata wynosić miałaby od 13 gr za metr dla średnicy do 10 mm, do 1,32 zł dla średnicy powyżej 40 mm. Ta sama opłata w przypadku Multimedia Polska wynosiłaby od 19 gr za metr dla średnicy dla średnicy poniżej 10 mm do 1,94 zł dla średnicy ponad 40 mm.

Wielkości te byłyby korygowane o współczynnik ustalany dla wielkości miasta. Jego wartość wynosiłaby 1 w przypadku Warszawy i sukcesywnie malała do poziomu 0,90 dla miast, miejscowości i gmin o liczbie mieszkańców poniżej 25 tys.

Z kolei w części projektu dotyczącej „Warunków zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie kanalizacji telekomunikacyjnej budynku” regulator proponuje, by miesięczna opłata za dostęp do kanalizacji telekomunikacyjnej budynku zależała od liczby mieszkań domu oraz wielkości miasta i wynosiła od 6,39 zł dla budynków liczących od dwóch do pięciu mieszkań, do 3,55 zł w przypadku budynku powyżej 10 lokali. Współczynniki korygujące byłyby takie same jak w przypadku kanalizacji kablowej.

Konsultacje ogłoszonych 8 marca projektów trwają 30 dni.

REKLAMA