REKLAMA

Konsument czeka średnio 5 dni na odpowiedź z UKE

Pandemia spowodowała, że ubiegły rok był dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej spokojniejszy, jeśli chodzi o podejmowane interwencje na rzecz konsumentów niż to miało miejsce rok wcześniej. Z drugiej strony pracownicy urzędu udzielili znacznie więcej porad telefonicznych. 

UKE podliczył, że w 2020 r. :

 • przeprowadził 2 044 interwencje (w 2019 r. było to 2 410),
 • rozpatrzył 855 wniosków ADR (postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu)  – 1 024 w 2019 r.,
 • udzielił 396 porad w ramach bezpośrednich konsultacji, 
 • odpowiedział na 2 149 zapytań konsumenckich (w 2019 r. – 2 223),
 • udzielił ponad 21 tys. porad telefonicznych, tj. o około 7 tys. więcej niż rok wcześniej. 

Partnerem działu jest:

Najczęstsze problemy zgłaszane przez konsumentów w 2020 r. dotyczyły:

 • faktur/opłat – 20 proc.,
 • nienależytego wykonania usług – 15 proc.,
 • rozwiązania umowy – 11 proc.,
 • zawarcia umowy – 8 proc.,
 • przeniesienie usług (nowy dostawca) – 8 proc..

Średni czas załatwienia przez UKE spraw w 2020 r. wyniósł w przypadku:

 • interwencji – 24 dni,
 • postępowań ADR – 25 dni,
 • udzielania odpowiedzi na zapytania – 5 dni.

UKE przyznaje, że średni czas załatwienia przez UKE spraw w porównaniu z rokiem 2019 wydłużył się: o 2 dni w przypadku interwencji i o 1 dzień w przypadku postępowań ADR i zapytań.

UKE oszacował, że w ramach przeprowadzonych interwencji i postępowań ADR w 2020 r. odzyskał na rzecz konsumentów 604 569,42 zł.