REKLAMA

Kontrolerzy projektów POPC z UKE dostaną nowe smartfony

Urząd Komunikacji Elektronicznej chce wyposażyć pracowników zaangażowanych w ocenę projektów 1.1 POPC oraz ich kontrolę w nowe smartfony, która mają być zakupione wraz z usługami komórkowymi. 

Zamówienie nie jest duże, bo w sumie chodzi o 37 kart SIM i tyle samo smartfonów. Zanim jednak regulator ogłosi zapytanie ofertowe, postanowił przeprowadzić postępowanie o ustaleniu wartości zamówienia publicznego na "Świadczenie usług telefonii ruchomej dla pracowników Instytucji Specjalistycznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa". 

Zapewne UKE chce uczynić zadość zapisom ustawy o zamówieniach publicznych i zasadom rozliczania wydatków w projektach unijnych (wynagrodzenie pracowników POPC w UKE jest finansowe z programu POPC), lecz wygląda to humorystycznie w przypadku instytucji, która publikuje cykliczne raporty o cenach usług telekomunikacyjnych.