Koordynator szerokopasmowy w gminie Polkowice gotowy do pracy

Ze środków Funduszu Szerokopasmowego gminy mogą finansować powołanych w swych strukturach tzw. koordynatorów szerokopasmowych, którzy mają reprezentować gminę lub powiat w kwestiach związanych z telekomunikacją oraz z rozwojem i utrzymaniem sieci szerokopasmowych.

O powołaniu koordynatora szerokopasmowego poinformowała gmina Polkowice z Zagłębia Miedziowego. To reakcja burmistrza Polkowic Łukasza Puźnieckiego na bardzo duże zainteresowanie społeczne kwestią budowy sieci światłowodowej w ramach programu gminnego, jak i inwestycji prywatnych. Koordynator  ma m.in. odpowiadać na pytania i wątpliwości mieszkańców na temat tych inwestycji.

Jak podkreśla, urząd gminy w Polkowicach w ostatnim czasie do magistratu wpływa duża ilość pytań i zgłoszeń w zakresie budowanych na terenie gminy sieci światłowodowych. Sprawy te są też bardzo często poruszane na spotkaniach sołeckich i zarządów osiedli. Burmistrz Polkowic, widząc potrzeby mieszkańców w tym zakresie, wyznaczył koordynatora szerokopasmowego.

Burmistrz Łukasz Puźniecki powołał na to stanowisko pana Romana Przydatka. Z uwagi na powtarzające się na przestrzeni ostatniego roku pytania mieszkańców dotyczące szeroko pojętej telekomunikacji, a mówiąc ściślej, dostępu do usług szerokopasmowego internetu, do światłowodu. Powołanie koordynatora szerokopasmowego będzie remedium na te pytania. To będzie osoba, u której będzie można w jednym miejscu dowiedzieć się odpowiedzi na wszystkie pytania, na wszystkie niepewności i niepokoje czy plany na przyszłość, jakie ma gmina w tym zakresie – mówi Roman Tomczak, rzecznik prasowy UG Polkowice.

Urząd na swej stronie podaje telefon kontaktowy oraz e-mail do koordynatora. 

– Mieszkańców interesuje data, czyli termin, kiedy będą mieli dostęp do usług szerokopasmowych, w tym dostęp do szybkiego internetu. Na terenie gminy jest przygotowanych wiele inwestycji, które są realizowane niezależnie przez różne podmioty. Gmina wystąpiła więc, żeby realizować zadania rzecznika szerokopasmowego, który będzie po pierwsze koordynował zadania różnych podmiotów w zakresie komunikacji, a po drugie pomagał mieszkańcom w pozyskaniu informacji, kiedy dokładnie coś się będzie działo. Dodatkowo będzie on pomagał Ministerstwu Cyfryzacji w zbieraniu rzetelnych informacji, dzięki którym projekty, które będą przygotowywane na szczeblu centralnym, będą lepiej dostosowane do potrzeb mieszkańców – mówi Roman Przydatek, pełnomocnik burmistrza ds. telekomunikacji, koordynator szerokopasmowy.