Korbank przyspieszy inwestycję w Radomiu

Akcjonariusze Korbanku, ISP z Wrocławia, zgodzili się niedawno na zakup przez operatora nieruchomości w Radomiu na potrzeby projektu, który zakłada powstanie ok. 200 m2 powierzchni technicznej i serwerowej udostępnianej operatorom telekomunikacyjnym, firmom oraz samorządom z Radomia i okolic. Ma to być też główny punkt wymiany ruchu dla miasta Radom.

Realizacja projektu planowana była pierwotnie na lata 2018-2019, jednakże z uwagi na duże zainteresowanie potencjalnych klientów zarząd  Korbanku podjął decyzję o przyspieszeniu wykonania inwestycji. Dlatego zakup nieruchomości nastąpi w II kwartale 2018 r.

W pierwszym kwartale 2017 r. Korbank uzyskał także zamienne pozwolenie na budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego we Wrocławiu. Ponadto przeprowadzone zostały zapytania ofertowe i prace mające na celu podpisanie umowy z generalnym wykonawcą inwestycji. W ramach projektu docelowo ma powstać Centrum Badawczo-Rozwojowe wraz z kompleksem data center, które będzie spełniało normę Tier 3. Powierzchnia całkowita Korbank data center ma wynosić 10 tys. m2.