REKLAMA

Korbank inwestuje, ale musi uważać na koszty

Grupa Korbank, ISP z Wrocławia, opublikowała wyniki finansowe za II kwartał tego roku. Jej przychody w tym okresie sięgnęły ponad  8,9 mln zł  zł, co w porównaniu do roku 2021, kiedy to osiągnęły one poziom nieco ponad 8,2 mln zł, stanowi wzrost o 8 proc.

Skonsolidowany zysk netto w II kwartale roku 2022 spadł o 121,83 proc., z poziomu 1,45 mln zł, do poziomu - 316 tys. zł w 2022 r. Głównym czynnikiem, który wpłynął na wielkość tego wyniku, było zakończenie i zamknięcie kontraktów na budowę sieci w spółce  zależnej Korpower (dawniej GLnet , która obecnie realizuje m.in. budowy sieci energetycznych), co aktywowało koszty wykonania tych robót na ok. 800 tys. zł. Wynik właśnie tej spółki mocno wpłynął i zarazem pomniejszył efekt sprzedaży całej grupy.

W ujęciu półrocznym przychody grupy Korbank sięgnęły 17,4 mln zł w porównaniu z blisko 16 mln zł rok wcześniej w tym samym okresie. 

Zarząd operatora podkreśla, że w ostatnim okresie dobrze radziła sobie spółka z grupy odpowiedzialna za świadczenie usług telekomunikacyjnych w segmencie B2C – Korbank  Media Cyfrowe, co było efektem poluzowania obostrzeń i powrotu nauczania stacjonarnego. Dzięki temu Korbank  odnotował bardzo wysoki wzrost liczby klientów w tym obszarze. Nie bez znaczenia była tutaj również rozbudowa sieci światłowodowych, która z jednej strony spowodowała wzrost wydatków inwestycyjnych oraz kosztów utrzymania, z drugiej jednak strony będzie mieć wpływ na zwiększenie przychodów w segmencie B2C w przyszłości.

W drugim kwartale 2022 roku Korbank  zamknął budowę Centrum Badawczo Rozwojowego wraz z kompleksem data center w nowej, rozszerzonej wersji. Zarząd zwraca uwagę, że projekt ten wpływa nie tylko na zwiększenie środków trwałych (również tych w budowie), ale również na koszty obsługi, w tym koszty finansowe, a przede wszystkim na znaczący wzrost zobowiązań, zwłaszcza zobowiązań długoterminowych (kredyty). Realizacja w tego projektu jest bardzo istotna i może wpłynąć zarówno na koszty, jak i przychody Korbanku w długim okresie.