REKLAMA

Korbank: Rozbudowa sieci we Wrocławiu i Radomiu daje efekty

O 15, 6 proc. wzrosły w pierwszym kwartale 2017 r skonsolidowane przychody grupy Korbank, przekraczając 3 mln zł. Rok temu w tym samym okresie wynosiły 2,6 mln zł. Zysk netto spółki wyniósł 694 tys. zł i wzrósł o ponad 20 proc w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej.

Jak podkreśla spółka, pierwszy kwartał 2017 r. był dla niej okresem dynamicznego
wzrostu sprzedaży platformy telewizyjnej Avios, zarówno w segmencie operatorskim (wzrost liczby partnerów oraz liczby klientów końcowych u dotychczasowych partnerów), jak i w segmencie konsumenckim (wzrost liczby klientów końcowych usługi telewizyjnej Avios w sieciach własnych).

Pierwszy kwartał 2017 r., to dla Korbanku również okres wzrostu przychodów ze sprzedaży usług telekomunikacyjnych i multimedialnych. Wynikał on m.in. ze zwiększania zasięgu sieci światłowodowej w Radomiu i Wrocławiu oraz intensywniejszej współpracy z operatorami ogólnopolskimi w ramach realizacji tzw. „ostatniej mili”.

Istotnym elementem, mającym wpływ na wzrost przychodów ze sprzedaży Korbank w pierwszym kwartale 2017 r. było również zwiększenie przychodów z tytułu sprzedaży urządzeń Korbox w segmencie operatorskim.

Spółka podkreśla, że w pierwszym kwartale 2017 r. podtrzymała tempo inwestycji. Za najważniejsze uznaje rozbudowę sieci światłowodowej we Wrocławiu i Radomiu, a także budowę nowych sieci dostępowych na osiedlach mieszkaniowych oraz w zespołach budynków biurowych w tych miastach.

W pierwszych trzech miesiącach 2017 r.  Korbank rozwijał też usługę telewizyjnej Avios dla hoteli. W okresie tym nastąpiła zmiana marki tej usługi, jak również podjęte zostały prace nad rozbudową systemu o funkcjonalności typowo hotelowe, takie jak monitoring, sterowanie automatyką, zakup usług hotelowych, czy ekran powitalny. Sprzedaż nowej platformy powinna rozpocząć się w drugiej połowie 2017 roku. Ponadto, w I kwartale Korbank podjął działania zmierzające do zakupu 51 proc. udziałów w spółce działającej w obszarze dostarczania rozwiązań telewizyjnych dla hoteli. W opinii zarządu sfinalizowanie transakcji powinno nastąpić w II kwartale 2017 r. Transakcja ta znacząco zwiększy udział Korbanku w tym rynku.