Korbank w Szczecinie liczy na zaufanie kibiców Pogoni

Przychody grupy Korbank, ISP z Wrocławia, w II kwartale 2023 r. przekroczyły poziom 9,7 mln zł, co w porównaniu do tego samego okresu roku 2022, kiedy to osiągnęły one poziom 8,9 mln zł, stanowi wzrost o 8,8 proc. Skonsolidowany zysk netto w II kwartale 2023 r. wzrósł z poziomu 263 tys. zł w II kw. 2022 r. do ponad 1,2 mln zł w roku 2023 porównując kwartał do kwartału.

Zarząd spółki podkreśla, że II kwartał 2023 roku to dla Korbanku okres inwestycji oraz kontynuacji wzrostu wyników finansowych w obszarze wielkości sprzedaży. Dodaje też, że do wzrostu przychodów przyczyniło się m.in. zakończenie inwestycji budynku data center oraz rozpoczęcie sprzedaży usług kolokacyjnych i innych  oraz wzrostu sprzedaży z dotychczasowego segmentu usług operatora.

Dodatkowo zakończenie budowy data center spowodowało bardzo duży wzrost aktywów trwałych spółki, który na koniec II kw. 2023 r. wyniósł aż 49,5 mln zł, co w porównaniu do tego samego okresu 2022 r. stanowi wzrost o prawie 8,7 mln zł.

Oprócz tej inwestycji Korbank  kontynuował inwestycje w aktywa trwałe związane z rozbudową sieci telekomunikacyjnych. Efektem tego jest wzrost zobowiązań długoterminowych, czego główną składową jest kredyt długoterminowy, którym ISP z Wrocławia finansował się w trakcie budowy data center, a którego koszt odsetkowy będzie ponosił w kolejnych latach.

Korbank od niedawna oprócz Wrocławia, Radomia i Puław obecny jest z usługami w Szczecinie, gdzie w ubiegłym roku dokonał akwizycji lokalnego operatora (w Szczecinie i Gryfinie) o potencjale 36 tys. HP i obecnie modernizuje tam sieć. Jednocześnie stara się promować tam swą markę i został m.in. bazowym partnerem Pogoni Szczecin, obecnie jednego z czołowych klubów polskiej Ekstraklasy piłkarskiej. 

– Korbank przejął i modernizuje aktualnie sieć, która dociera do ponad 30 tys. mieszkań w Szczecinie oraz kilku tysięcy w Gryfinie, czyli można przyjąć, że co czwarty mieszkaniec miasta może skorzystać z naszych usług, między innymi praktycznie wszyscy mieszkańcy spółdzielni Dąb   przedstawiał się kibicom Pogoni operator.