REKLAMA

Korbank wesprze się 2 mln zł z pożyczki szerokopasmowej

Korbank, wrocławski ISP prowadzący działalność także w Radomiu, podpisał umowę kredytową z Alior Bankiem  w ramach  tzw. pożyczki szerokopasmowej, tj. oferty finansowania skierowanej do operatorów z sektora MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Kwota przyznanego finansowania wynosi nieco ponad 2 mln zł. Korbank zobowiązał się do wniesienia wkładu własnego w kwocie blisko 266 tys. zł.

Okres kredytowania wynosi 119 miesięcy, spłata nastąpić ma w równych ratach kapitałowych, zaś termin pierwszej płatności ustalono na 15 stycznia 2021 roku.

Oprocentowanie kredytu podzielone jest na dwie części. 80 proc. kwoty, która jest finansowana ze środków powierzonych bankowi w ramach programu pożyczki szerokopasmowej z Banku Gospodarstwa Krajowego ma oprocentowanie stałe 0,25 proc. rocznie. Natomiast 20 proc. kwoty kredytu, która jest finansowana ze środków własnych Alior Banku, ma oprocentowanie zmienne – WIBOR 3M plus marża banku.

To kolejne środki, które Korbank pozyskuje w ramach pożyczki szerokopasmowej. W ubiegłym roku uzyskał podobny kredyt na kwotę 2,6 mln zł.