AKCJA SPOŁECZNA

Koronawirus zwiększa atrakcyjność telekomów jako celu przejęć

Firmy z sektora mediów i nowych technologii (TMT), a więc też telekomy,  są ciągle jednym z najczęstszych celów na rynku przejęć i akwizycji w Polsce. Analitycy z firmy  Fordata uważają, że COVID-19 powoduje, że ich atrakcyjność dla kupujących może rosnąć.

– W pierwszym kwartale 2019 roku sektor TMT prowadził w rankingu najchętniej kupowanych branż z wynikiem 20 proc., w ostatnim kwartale 2019. r. z wynikiem 24 proc., a obecnie uzyskał już tylko 13 proc. Z rezultatem 7 proc. sprzedaży sektor TMT o włos wyprzedził sektory finansowy i medyczny, które zanotowały wolumeny w wysokości 11 proc. Trudno jednak mówić w tym przypadku o trendzie spadkowym. Usługi cyfrowe nabrały w dobie COVID-19 wyjątkowego znaczenia, dlatego inwestorzy nadal będą z uwagą przyglądać się rynkowi i szukać okazji. Odkładanie kapitału zauważalne było już w wyniku globalnych negatywnych prognoz rynkowych w roku 2019. Do odbicia dojdzie więc prawdopodobnie dopiero po ustaniu pandemii. To czas na przemyślenie dalszej strategii inwestycyjnej  mówi Alicja Kukla-Kowalska, szefowa działu sprzedaży na region EMEA w Fordata.

Z raportu M&A Index Poland za I kwartał 2020 r.  przygotowanego przez firmy Navigator Capital oraz Fordata wynika, że w I kw. 2020 r. miało miejsce 55 transakcji na rynku fuzji i przejęć. To o 9 transakcji więcej niż w I kw. 2019 r. 

Największy udział w liczbie przejmowanych podmiotów miały sektory Media/IT/Telecom – 13 proc., finansowy – 11 proc., FMCG – 11 proc., sektor medyczny – 11 proc. oraz produkcyjny – 9 proc. Po stronie kupujących najbardziej aktywne były: sektor finansowy – 15 proc., Media/IT/Telecom – 13 proc. oraz medyczny – 9 proc. Największą grupą wśród sprzedających spółki byli inwestorzy prywatni - 69 proc. oraz fundusze PE/VC – 8 proc.

W przypadku rynku telekomunikacyjnego największe było przejęcie przez Vectrę sieci kablowej swojego konkurenta – Multimedia Polska. Po przeprowadzeniu transakcji Grupa Vectra stała się największym operatorem sieci kablowej w Polsce, która dostarcza usługi dla ponad 1,7 mln klientów i której zasięg sieci obejmuje ok. 4,4 mln gospodarstw domowych. 

– Ostatni kwartał na rynku fuzji i przejęć w Polsce wyróżnia się wyższą liczbą transakcji w porównaniu z poprzednimi analizowanymi okresami. Przeprowadzając analizę struktury sektorowej podmiotów biorących udział w transakcjach, można zaobserwować największą liczbę przejmowanych spółek w sektorze Media/IT/Telecom, co tylko potwierdza trendy z ostatnich miesięcy – podsumowuje Karolina Widera z Navigator Capital.