REKLAMA

Korzystanie z usług Vo5G wzrośnie o 500 proc. w ciągu 5 lat

Łączna liczba minut korzystania z usług głosowych Vo5G (ang. Voice-over-5G) osiągnie poziom 4,7 biliona minut w 2028 r., co będzie stanowić 42 proc. całkowitego czasu korzystania z usług głosowych i wzrost o ponad 500 proc. w stosunku do 2023 r., prognozują analitycy Juniper Research w raporcie Mobile Voice Strategies: Market Forecasts, Competitor Leaderboard & Future Monetisation 2023-2028.

Aby wykorzystać ten wzrost i zarabiać na wzroście popytu na usługi głosowe 5G, analitycy Juniper zachęcają operatorów do opracowywania rozwiązań skierowanych na rynek enterprise. Operatorzy muszą wykorzystać zwirtualizowaną architekturę sieci, aby maksymalizować przychody z połączeń głosowych 5G i szybko uruchamiać nowe usługi, takie jak: programowalny głos, maskowanie połączeń (ang. call masking) i flash calling.

Usługi Voice-over-5G wykorzystują rdzeń sieci 5G do świadczenia ulepszonych usług głosowych, w tym technologię ultra-high voice definition oraz możliwości integrowania rozwiązań opartych na protokole IP z głosem.

Juniper Research przewiduje, że operatorzy odnotują znaczne spadki przychodów z usług głosowych dla konsumentów, co doprowadzi do spadku wartości rynku głosowego z 230 mld dolarów w 2023 r. do 182 mld dolarów w 2028 r. Operatorzy muszą zrekompensować ten spadek nowymi źródłami przychodów, w tym rozwojem nowych usług głosowych ukierunkowanych na biznes.

W raporcie podkreślono Juniper Research, że uruchomiona w 2023 r. przez GSMA Open Gateway stanowi idealną platformę do szybkiego wdrażania tych nowych usług głosowych. Ta inicjatywa, która obejmuje już operatorów Tier 1, umożliwi dostęp do interfejsów API przez sieci operatorów oraz znaczne skrócenie czasu wdrażania nowych usług w sieciach operatorów.

Aby zmaksymalizować przyszłe przychody z usług głosowych, Juniper Research zaleca operatorom wdrażanie firewalli, które pozwalają rozróżnić ruch głosowy P2P i biznesowy. Umożliwi to pobieranie od przedsiębiorstw dodatkowych opłat za usługi głosowe w sposób podobny do istniejącego obecnie ekosystemu komunikatorów biznesowych. Ponadto sieci 5G pozwolą operatorom lepiej konkurować z usługami głosowymi OTT, ponieważ 5G umożliwia szybkie wdrażanie nowych technologii, takich jak voice firewalls, które mogą blokować nielegalny ruch głosowy w czasie rzeczywistym.