Korzystna dla Play decyzja SKO w sprawie masztu w gminie Uścimów

Powraca sprawa masztu Playa w  Starej Jedlance w gminie Uścimów (woj. lubelskie) – relacjonuje Wspólnota Lubartowska.

Mieszkańcy Starej Jedlanki w gminie Uścimów w ub.r. wyrazili swój sprzeciw wobec planów budowy masztu sieci Play. Jak podkreślają, budowla znalazłaby się w bezpośrednim sąsiedztwie ich domów. Mieszkańcom zależało, by stacja bazowa zlokalizowana była jak najdalej od zabudowań. Czyli na innej działce niż ta, którą zainteresował się operator.

Operator informował jednak, że propozycje alternatywnych lokalizacji inwestycji nie spełniały jego wymogów związanych z możliwością realizacji inwestycji

W październiku ub.r. wójt gminy Uścimów odmówiła ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, czyli pozwolenia na zlokalizowanie masztu w sąsiedztwie zabudowań w Starej Jedlance.

Play odwołał się od tej decyzji, zarzucając, że urzędnicy odmawiając naruszyli przepisy oraz wskazali na brak merytorycznych podstaw decyzji. W lutym b.r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze (SKO) w Lublinie uchyliło decyzję wójt Uścimowa i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia.