REKLAMA

KOWR wybrał telefonię komórkową od Orange

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w przetargu na świadczenie usług telefonii komórkowej i internetu bezprzewodowego dla centrali i ośrodków terenowych KOWR – za najkorzystniejszą uznał ofertę złożoną przez Orange Polska (1,343 mln zł brutto). Całkowita końcowa wartość umowy wynosi 1,092 mln zł (bez VAT).

Dwaj pozostali operatorzy uczestniczący w przetargu, to T-Mobile Polska (z ofertą 1,432 mln zł brutto) oraz Polkomtel (1,556 mln zł brutto). Głównym kryterium udzielenia zamówienia była cena (waga 60).

Zamówienie obejmuje przeniesienie do sieci komórkowej KOWR minimum 900 wskazanych aktywnych numerów komórkowych MSISDN, dostarczenie do nich nowych kart SIM oraz 860 sztuk fabrycznie nowych telefonów.

REKLAMA